ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Zbierska 5 (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Uczeń

Dlaucznia

Plan lekcji – PYP

The section is intended for logged in users only!

Plan lekcji – MYP

The section is intended for logged in users only!

Dokumentydo pobrania

The section is intended for logged in users only!

Nadchodzącewydarzenia


Opłatyza duplikaty


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz.U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225,poz. 1635) za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  1. duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł
  2. duplikat świadectwa 26,00 zł

Do wydania duplikatu legitymacji szkolnej dołącza się:

  1. pisemny wniosek (do pobrania w sekretariacie szkoły)
  2. aktualne, opisane zdjęcie
  3. dowód wpłaty na kwotę 9,00 zł.

Do wydania duplikatu świadectwa szkolnego dołącza się:

  1. pisemny wniosek (do pobrania w sekretariacie szkoły)
  2. dowód wpłaty na kwotę 26,00 zł.

Opłatę wnosi się wyłącznie na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA
24 1020 1169 0000 8602 0181 4128

Z dopiskiem – imię i nazwisko ucznia lub absolwenta, „duplikat legitymacji” lub „duplikat świadectwa”