ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Rekrutacja

Procesrekrutacji

Wypełnij formularz

Pobierz formularz (dostępny w sekcji 'Dokumenty rekrutacyjne' poniżej), wypełnij i wyślij do nas

Ocena kompetencji społecznych

Uczniowie rozwiązują zadania oraz biorą udział w grach i zabawach

Spotkanie z psychologiem

Podczas indywidualnego spotkania z psychologiem sprawdzana jest gotowość szkolna

Decyzja

Cierpliwie poczekaj na wyniki

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Jeana Monneta realizuje Primary Years Programme  oraz Middle Years Programme of the IB. Programy Organizacji Matury Międzynarodowej są doceniane m.in. w kręgach osób podróżujących, pracujących w międzynarodowych korporacjach, często zmieniających miejsce zamieszkania. Rodzice naszych uczniów podkreślają wartość umiejętności, które programy IB rozwijają u dziecka, przyjazną uczniowi atmosferę uczenia się oraz relacje, jakie nawiązują w naszej społeczności. Specyfiką szkoły IB jest napływ i odpływ uczniów bez względu na moment w trakcie roku szkolnego. Aktualnie szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach:
Primary Years Programme:
kl. 1 – 1 miejsce
kl. 3 – 3 wolne miejsca
kl. 4 – 2 wolne miejsca
Middle Years Programme:
kl. 5 – 2 miejsca
kl. 7 – 2 miejsca
Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia zasad i terminu rekrutacji.

Opłaty2019/2020


1. Opłata rekrutacyjna

150,00 zł


3. Czesne

36000,00 zł rocznie płatne w dwunastu (po 3000,00 zł) lub dziesięciu (po 3600,00 zł) ratach, zależnie od woli rodziców

2. Wpisowe

1500,00 zł (2 dzieci - jedno wpisowe)


4. Opłaty dodatkowe

Obiady, wyjścia, wycieczki, zielona szkoła, podręczniki, wyprawka ucznia

Wszystkie wpłaty prosimy wykonywać na poniższy numer rachunku bankowego:

PKO Bank Polski SA
24 1020 1169 0000 8602 0181 4128


Dokumentyrekrutacyjne