ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Rekrutacja

Procesrekrutacji

Wypełnij formularz

Pobierz formularz (dostępny w sekcji 'Dokumenty rekrutacyjne' poniżej), wypełnij i wyślij do nas

Ocena kompetencji społecznych

Uczniowie rozwiązują zadania oraz biorą udział w grach i zabawach

Spotkanie z psychologiem

Podczas indywidualnego spotkania z psychologiem sprawdzana jest gotowość szkolna

Decyzja

Cierpliwie poczekaj na wyniki

Opłaty2019/2020


1. Opłata rekrutacyjna

150,00 zł


3. Czesne

36000,00 zł rocznie płatne w dwunastu (po 3000,00 zł) lub dziesięciu (po 3600,00 zł) ratach, zależnie od woli rodziców

2. Wpisowe

1500,00 zł (2 dzieci - jedno wpisowe)


4. Opłaty dodatkowe

Obiady, wyjścia, wycieczki, zielona szkoła, podręczniki, wyprawka ucznia

Wszystkie wpłaty prosimy wykonywać na poniższy numer rachunku bankowego:

PKO Bank Polski SA
24 1020 1169 0000 8602 0181 4128


Dokumentyrekrutacyjne