ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Zbierska 5 (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

O nas

Monnet International School


Prywatna Szkoła Podstawowa nr 95 (IB World School No 001483) realizuje międzynarodowy program IB. Filozofia szkoły wzmacnia interdyscyplinarne podejście do kształcenia młodych ludzi tak, by stawali się społecznie odpowiedzialnymi i krytycznie myślącymi obywatelami, zdającymi sobie sprawę z różnorodności świata.

Nasza szkoła podstawowa jest miejscem niezwykle inspirującym. Pracują w nim serdeczne, wrażliwe, pogodne i mądre nauczycielki, przeszkolone dodatkowo na międzynarodowych warsztatach, organizowanych przez International Baccalaureate. Potrafią zainspirować uczniów do radosnej, twórczej, intensywnej aktywności.

Nasza misja

Filozofia naszej szkoły akcentuje interdyscyplinarne podejście do kształcenia uczniów, tak aby stawali się oni społecznie odpowiedzialnymi i krytycznie myślącymi obywatelami, zdającymi sobie sprawę z różnorodności świata. Naszą misją jest rozbudzać ciekawość uczniów, tak by mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie. Dobrze zbilansowany program pozwala im dowiadywać się, jak szanować inne kultury, jak również wspierać własne opinie i idee. Skupiamy się na rozwoju uczniów – społecznym, fizycznym, emocjonalnym i kulturalnym, jako wzmocnieniu ich drogi naukowej.

Definiujemy międzynarodową edukację jako wielopoziomowy, ciągły proces, pomagający uczniom zrozumieć i reagować na nowe wyzwania stawiane przez współczesny świat. Jest to wspólna cecha programów stworzonych w zgodzie z międzynarodowymi standardami i metodami nauczania. Wszystkie programy wprowadzane w naszej szkole dążą do zwiększania wrażliwości ucznia na potrzeby innych. Pomagają one także młodym ludziom znaleźć ich miejsce w międzynarodowej wspólnocie i rozwijają potrzebę bycia aktywnymi członkami globalnej społeczności.

Dążymy do rozwijania w uczniach:

 • wrażliwości na doznania innych,
 • postaw i cech charakteru opisanych w sylwetce ucznia IB,
 • umiejętności podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań jako rezultatu procesu uczenia się.

DLACZEGO MY?

 • Uczymy zadawania pytań
 • Pokazujemy korzyści z poznawania różnych dziedzin wiedzy
 • Pozwalamy podejmować decyzje i kreować własne poglądy
 • Rozwijamy umiejętności komunikacji werbalnej (poprawna polszczyzna, j. angielski, j. chiński) i niewerbalnej
 • Budujemy poczucie bezpieczeństwa poprzez kierowanie się zasadami
 • Promujemy otwartość na drugiego człowieka
 • Uczymy dbania o świat
 • Zachęcamy do podejmowania ryzyka
 • Kształtujemy nawyki zdrowego trybu życia
 • Rozwijamy umiejętność podejmowania refleksji

Jean Monnet

Jean Monnet (1888-1979), francuski polityk i ekonomista, gruntownie wykształcony prawdziwy “obywatel świata”. W 1955 roku utworzył Komitet na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy. Wspierał on – do swego rozwiązania w 1975 roku – współpracę gospodarczą państw europejskich. Promował ideę zjednoczonej Europy, uważał bowiem, że “aby pokój mógł istnieć trwale, musi dojść do powstania zjednoczonej Europy”.

Dlaczego Jean Monnet jest patronem naszej szkoły?

 • Bo dążył do umocnienia pokoju na świecie.
 • Bo miał wizję. Konstruktywnie zmieniał Europę.
 • Kochał ludzi i życie. Miał wielką fantazję.

Wideo