ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Zbierska 5 (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Biblioteka

Bibliotekaprzy Stępińskiej


Biblioteka szkolna mieści się w siedzibie Szkoły Podstawowej na III p. Można tutaj zarówno wypożyczyć książkę, jak i miło spędzić czas, wykorzystując go na lekturę; w ramach popołudniowych zajęć można też skorzystać z licznych komputerów pod opieką nauczyciela.

Kontakti godziny otwarcia


Bibliotekarze:

Michał Fijka, e-mail: michal.fijka@monnet.pl

Izabela Sarna, e-mail: izabela.sarna@monnet.pl

Godziny pracy:

 • Poniedziałek: 8:00-16:00
 • Wtorek: 8:00-16:00
 • Środa: 8:00-16:00
 • Czwartek: 8:00-16:00
 • Piątek: 8:00-16:00

Oferta


Biblioteka jest doskonałym miejscem zarówno do pozyskiwania wiedzy, jak i odpoczynku. Wyposażona jest w 14 laptopów oraz rzutnik multimedialny i ekran. Jest dedykowanym miejscem, gdzie odbywają się lekcje związane z wykorzystaniem komputera i wszelkie projekcje multimedialne. Jest tu także możliwość (w ramach zajęć świetlicowych) skorzystania z gier multimedialnych.

Księgozbiór to kilka tysięcy woluminów. Posiadamy bogaty wybór lektur szkolnych oraz literatury popularnonaukowej, a także pomocy dydaktycznych. Około 1/3 księgozbioru to anglojęzyczna beletrystyka i literatura popularnonaukowa dla dzieci w wieku 6-11 lat oraz szeroki wybór pomocy dydaktycznych do nauczania języka angielskiego i nauczania w języku angielskim.

Posiadamy też kącik czytelniczy wyposażony w dywan i poduchy – ta przestrzeń zaprasza do wygodnego umieszczenia się z książką w ręku i zatopienia w lekturze.


Katalog online

Bibliotekaprzy Belwederskiej


Biblioteka Naukowa mieści się w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego na IV p. Można tutaj zarówno wypożyczyć książki naukowe i popularnonaukowe w języku polskim i angielskim, jak skorzystać z księgozbioru podręcznego na miejscu lub też skorzystać z licznych komputerów pod opieką  nauczyciela-bibliotekarza.

Kontakti godziny otwarcia


Bibliotekarze:

Krystyna Szrajber, e-mail: krystyna.szrajber@monnet.pl

Izabela Sarna, e-mail: izabela.sarna@monnet.pl (pon., śr., pt)

Tel. 22-852-31-10 wew. 209

Godziny pracy:

 • Poniedziałek: 8:00-16:00
 • Wtorek: 8:00-16:00
 • Środa: 8:00-16:00
 • Czwartek: 8:00-16:00
 • Piątek: 8:00-16:00

Oferta


Biblioteka jest doskonałym miejscem do pozyskiwania wiedzy, zarówno w tradycyjnej, jak i w elektronicznej formie. Wyposażona jest w 19 laptopów oraz rzutnik multimedialny i ekran. Jest dedykowanym miejscem, gdzie odbywają się lekcje związane z wykorzystaniem komputera i wszelkie projekcje multimedialne. Jest tu także możliwość skorzystania z laptopa we własnym zakresie (wyszukiwanie w bazach danych, nauka własna). Księgozbiór to ok. 11 tysięcy woluminów. Posiadamy bogaty wybór polskich podręczników szkolnych   z zakresu programu MYP w języku polskim oraz podręczników z zakresu DP IB w języku angielskim. Biblioteka posiada także  encyklopedie (w Tym Britannica) oraz słowniki  polskie z literatury, filozofii i wiedzy o kulturze, a także słowniki dwujęzyczne w bogatym wyborze. Posiadamy także  literaturę naukową i popularnonaukową z zakresu historii Polski i świata oraz literaturę popularnonaukową z psychologii.  Mamy także wybór beletrystyki  i eseistyki polskiej. Niewątpliwym atutem naszego księgozbioru jest kilkaset książek anglojęzycznych, w tym klasyczne pozycje literatury światowej. Posiadamy także szeroki wybór pomocy dydaktycznych do nauczania języka angielskiego i hiszpańskiego.

Katalog online

Ważnelinki


Biblioteki:

Zasoby wirtualne:

Linki do anglojęzycznych serwisów z bazami pełnotekstowymi:

Regulaminwypożyczalni


Biblioteka Monnet International School – Warszawa, ul. Belwederska 6a, IV p.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły.
 2. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory codziennie, w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego, w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach (informacja na drzwiach oraz dane na stronie internetowej).
 3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Klasy szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów. Nauczyciele/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów .
 5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia czytelnik zobowiązany jest do kupna takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza, odpowiadającej aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
 7. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być oddane do biblioteki najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego. Uczniowie kończący naukę (w szczególności maturzyści i absolwenci szkoły podstawowej) i pracownicy szkoły kończący pracę, zobowiązani są do zwrotu materiałów bibliotecznych, co potwierdza się pieczątką na karcie obiegowej.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza, dbałość o porządek i zakaz spożywania posiłków.

Regulamin korzystaniaze stanowisk komputerowych


 Biblioteka Monnet International School – Warszawa, ul. Belwederska 6a, IV p.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

 1. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast dyżurującemu nauczycielowi bibliotekarzowi.
 2. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
 3. Komputer i jego oprogramowanie wraz z dostępem do Internetu służą celom edukacyjnym.
 4. Zabrania się (podczas przerw) korzystania z gier komputerowych na stanowiskach komputerowych.
 5. Zabrania się tworzenia, wyszukiwania, prezentowania materiałów o treści niedozwolonej dla młodzieży, propagujących przemoc i obrażającej uczucia innych.
 6. Po zakończeniu pracy stanowisko komputerowe należy pozostawić w należytym porządku: wylogować się i zamknąć system.
 7. Nauczyciel dyżurujący w Bibliotece ma prawo monitorowania prac wykonywanych przez uczniów.