ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Zbierska 5 (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy


Program IB

PYP jest międzynarodowym programem edukacyjnym dla uczniów w wieku od 3 do 12 roku życia.

Czytaj dalej

Inspirująca atmosfera

Nasi nauczyciele potrafią zainspirować uczniów do radosnej, twórczej, intensywnej aktywności.

Czytaj dalej

Świetna lokalizacja

Szkoła zlokalizowana jest na dolnym Mokotowie w Warszawie, 15 minut od centrum miasta.

Czytaj dalej

Monnet International School


IB World School No 001483

Realizujemy międzynarodowy program IB. Filozofia szkoły wzmacnia interdyscyplinarne podejście do kształcenia młodych ludzi tak, by stawali się społecznie odpowiedzialnymi i krytycznie myślącymi obywatelami, zdającymi sobie sprawę z różnorodności świata.

Nasza szkoła podstawowa jest miejscem niezwykle inspirującym. Pracują w nim serdeczne, wrażliwe, pogodne i mądre nauczycielki, przeszkolone dodatkowo na międzynarodowych warsztatach, organizowanych przez International Baccalaureate. Potrafią zainspirować uczniów do radosnej, twórczej, intensywnej aktywności.


Czytaj dalej

Misja

Filozofia naszej szkoły akcentuje interdyscyplinarne podejście do kształcenia uczniów, tak aby stawali się oni społecznie odpowiedzialnymi i krytycznie myślącymi obywatelami, zdającymi sobie sprawę z różnorodności świata. Naszą misją jest rozbudzać ciekawość uczniów, tak by mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie. Dobrze zbilansowany program pozwala im dowiadywać się, jak szanować inne kultury, jak również wspierać własne opinie i idee. Skupiamy się na rozwoju uczniów – społecznym, fizycznym, emocjonalnym i kulturalnym, jako wzmocnieniu ich drogi naukowej.

Kształtujemypostawy


Programy IB kładą nacisk na znaczenie rozwoju osobowości uczniów i nauczycieli. Zgodnie z tym przyznają, że wiedza i umiejętności są bardzo ważne, ale nie wystarczają do wychowania obywatela świata XXI wieku. Dlatego też proponują kształtowanie pewnych postaw wobec ludzi, środowiska i edukacji, dzięki którym możliwy jest rozwój człowieka wyposażonego w cechy z Profilu Ucznia.

Wszechstronny

Komunikujący się

Otwarty

Badający

Refleksyjny

Podejmujący ryzyko

Kierujący się zasadami

Myślący

Opiekuńczy

Dbający o równowagę

Opinieo Monnet

  • Przez 1,5 roku Staś był w innej szkole. Przez cały ten czas nie byłam w stanie dowiedzieć się od niego, co ciekawego robili na zajęciach. „Nic takiego.” - słyszałam. Po pierwszym tygodniu na Stępińskiej Staś zaczął ze szczegółami opowiadać o projekcie, którego realizację właśnie rozpoczęli. Zaczął o tym mówić sam, niepytany. To chyba najlepsza rekomendacja dla szkoły.

    Rodzice Stasia

Aplikujjuż dzisiaj!


APLIKUJ DO MONNET INTERNATIONAL SCHOOL

Proces rekrutacji składa się z kilku prostych kroków, zobacz jak stać się uczniem Monnet International School


Aplikuj