ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Wydarzenia – ostatnio zakończone

Spotkanie informacyjne dla Rodziców Kandydatów do szkoły podstawowej klas 0 i 1

Monnet International School (Stępińska) Stępińska 13, Warszawa

Serdecznie zapraszamy Rodziców kandydatów do zerówki szkolnej i pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024, na spotkanie informacyjne w Monnet International School Prywatnej Szkole Podstawowej. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 06 października 2022r. o godzinie 17.00, w siedzibie szkoły przy ul. Stępińskiej 13. Podczas spotkania będą mieli Państwo okazję poznać międzynarodowy program edukacyjny (International Baccalaureate), obejrzeć wnętrze szkoły i zapoznać się z naszą ofertą. Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w spotkaniu na żywo, to zapraszamy do dołączenia online do spotkania - kliknij tutaj. Zapraszamy,Społeczność Monnet International School

30 lat Monnet International School – konferencja

Monnet International School (Belwederska) Belwederska 6a, Warszawa

Monnet International School we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają do udziału w konferencji naukowej dotyczącej roli nauczyciela we współczesnym systemie edukacyjnym zatytułowanej: „Autorytet, nudziarz, kosa a może przyjaciel? O roli nauczyciela w edukacji”. Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2022 roku w budynku Monnet International School przy ulicy Belwederskiej 6a w Warszawie. Wychodząc z założenia, że nauczyciele są jednym z kluczowych ogniw przesądzających o: atmosferze szkoły,relacjach wewnątrz szkolnej społeczności,postępach uczniów,tempie ich rozwoju na różnych poziomach, chcielibyśmy przyjrzeć się różnym rolom, które pełnią. Rozważania na ten temat - mamy nadzieję - staną się także zaproszeniem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o czynniki wpływające na jakość współczesnej edukacji. Przewidywany czas wystąpień 15-30 min. Wystąpienia uczestników zostaną wydane w publikacji pokonferencyjnej. Harmonogram: 10.06.2022 KONFERENCJA8.30-9.00 REJESTRACJA9.00-9.15 OTWARCIE KONFERENCJI  WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCEEwa Radanowicz, Siewcy czy Prześmiewcy? O ludziach i szkole we współczesnych czasach9.45-11.30 SESJA 1. Przedmiotowiec                 Aleksandra Korczak, Polonista jako astronom. Pokazuje, odmierza, łączyCLV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego / Uniwersytet WarszawskiChciałabym przedstawić koncepcję nauczyciela jako przewodnika kulturalnego. Współczesna kultura obfituje w wydarzenia o ogromnym potencjale wzorcotwórczym i wartościotwórczym. Uczestnictwo w aktualnych wydarzeniach kulturalnych nie tylko uzupełnia edukację szkolną ucznia, ale i poszerza jego horyzonty, pogłębia wrażliwość na recepcję sztuki, buduje poczucie sprawczości w zakresie współtworzenia dyskursów krytycznych. Jak motywować uczniów do przekraczania własnych granic komfortu, a także szkolnych murów? Nauczanie języka polskiego powinno być codziennym poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie.dr Karolina Petrović, Nauczyciel jako mentor naukowy. Czyli po co nam ta wiedza?Monnet International SchoolNauczanie biologii w szkole podstawowej według polskiej podstawy programowej i programu IB MYP ma na celu rozwijanie u uczniów chęci poznawania świata, zrozumienie istoty życia na ziemi, potrzeby ochrony przyrody i środowiska oraz rozwijanie u uczniów umiejętności praktycznych, takich jak praca metodą naukową.Praca metodą naukową, polegająca na krytycznym myśleniu, stawianiu pytań i hipotez badawczych oraz samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi,...

Czytaj dalej

Bezpłatnie

Rekrutacja do klasy 0 oraz 1

Monnet International School (Stępińska) Stępińska 13, Warszawa

Z radością informujemy, że rekrutacja do klasy 0 oraz 1 szkoły podstawowej odbędzie się stacjonarnie w sobotę, 5 marca 2022 roku w siedzibie Monnet International School przy ulicy Stępińskiej 13 w Warszawie. Aby Państwa dziecko mogło wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy do 28 lutego 2022 r.  kliknąć w poniższy przycisk i wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły: oraz wykonać przelew tytułem opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł na poniższy rachunek bankowy: PKO Bank Polski SA24 1020 1169 0000 8602 0181 4128Tytuł przelewu:  Rekrutacja imię i nazwisko dziecka W odpowiedzi otrzymają Państwo wiadomość e-mail z linkiem do formularza rekrutacyjnego, hasło dostępu oraz szczegółową instrukcję. Przez kolejnych 5 dni (tj. do 5 marca 2022 r.) będą Państwo mogli wypełniać formularz rekrutacyjny oraz załączać niezbędne pliki. Zostaną Państwo poproszeni o załączenie raportu o gotowości szkolnej lub raportu o postępach z placówki, do której dziecko aktualnie uczęszcza. Po spełnieniu powyższych kryteriów zostaną Państwo poinformowani przez sekretariat szkoły o godzinie swojego spotkania rekrutacyjnego dn. 5 marca 2022 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 11 marca 2022 r. drogą mailową.W przypadku wątpliwości Zespół Rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do dodatkowego etapu rekrutacji. Wyniki dla tej grupy osób zostaną ogłoszone do 18 marca 2022 r.