ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

WF Online

Okres zdalnej nauki oraz pozostania w domach nie był okresem straconym pod względem aktywności fizycznej naszych uczniów! Nauczyciele wychowania fizycznego wypracowali system lekcji/ treningów online oraz co jeszcze ciekawsze codziennych sportowych wyzwań (zadań).

Cel jest  prosty, zadbać o zdrowie i kondycję psycho- fizyczną uczniów, a dodatkowo w sposób kreatywny wykorzystać brak fizycznych zajęć na hali. Zarówno podczas lekcji online jak i wyzwań, skupiliśmy się nad tymi z pozoru najłatwiejszymi ćwiczeniami, które w rzeczywistości sprawiają niejednemu z nas spore problemy. Zadania ukierunkowane są na naukę/doskonalenie techniki ćwiczeń, autokorektę i poznawanie własnego ciała oraz kształtowanie gibkości, siły, koordynacji i innych cech motorycznych. Dzięki tym zadaniom uczniowie opanowują dobrze technikę , utrwalają prawidłowe nawyki ruchowe i zyskują podstawową wiedzę, która przyda się im nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego.

Wyzwania opracowywane są i wysyłane uczniom każdego dnia. Na początku nauczyciel przygotowuje pisemny opis ćwiczenia, dodaje odpowiednie uwagi oraz instrukcje, oraz co najważniejsze – nagrywa własne wykonanie danego zadania. Do większości zadań przygotowana jest także wersja alternatywna ćwiczenia (w razie problemów z wykonaniem go w wersji podstawowej). Następnie nauczyciel udostępnia o stałej godzinie klasom MYP oraz Pre-DP zadanie z zaleceniem kilkukrotnego powtórzenia go i nagrania wykonania. Wszystko odbywa się poprzez fenomenalne narzędzie w pracy nauczycieli MIS – MS TEAMS. Tak więc wszystkie nadesłane prace uczniów są bezpieczne, do wglądu tylko i wyłącznie nauczycieli uczących danego przedmiotu. Na podstawie nadesłanych materiałów w postaci zdjęć lub krótkich filmików nauczyciele przygotowują indywidualny feedback dla każdego z uczniów na temat danego wykonania.

Uczniowie i nauczyciele regularnie łączą się także online, w celu podtrzymania więzi, realizacji projektów MYP i wspólnych ćwiczeń.  Uczniowie planują i prowadzą z własne treningi, rozmawiają na wiele różnych tematów związanych ze zdrowiem np. jakie korzyści płyną z regularnej aktywności fizycznej itp. Podczas ćwiczeń online wykorzystują przybory dostępne w każdym domu jak np. krzesła, butelki z wodą, ściereczki itp.

Zachęcamy do zapoznania się z filmikami prezentującymi w bardzo dużym skrócie, to co działo się na lekcjach WF w marcu i kwietniu, od momentu zamknięcia szkoły.

The section is intended for logged in users only!

PE TEAM
Emilia Szafrańska
Michał Guba
Maciej Fituch

Share