ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Wybory edukacyjne nie są proste…

Świat wymaga od nas już teraz elastyczności, otwartości, odwagi i samodzielności. Także samodzielności – przepraszam, że użyję nowomowy – zarządzania własnymi zasobami i dużej świadomości tych zasobów. Świat się rozpędza. Domaga się od nas globalnej perspektywy, dystansu. A także – z jednej strony zaangażowania, z drugiej – krytycznego myślenia i ostrożności. Nie ma programu edukacyjnego, który lepiej od IB uczy samodzielności, krytycznego myślenia, niezależności opinii, odwagi, poczucia własnej wartości, a także – który w tak dużym stopniu rozwija umiejętności społeczne. Diploma uczy też studiowania. Powoduje łatwość wchodzenia w rolę studenta. Uczy trzech przedmiotów wybranych na Higher Level na poziomie akademickim, dając znakomitą podstawę merytoryczną do studiowania.

Jestem w kontrze do wczesnej specjalizacji, specjalizacji trochę rodem z XIX wieku. Gdy ustalono (dorośli), że dziecko będzie stolarzem, uczyło się czytać i rachować o tyle o ile, i rozpoczynało terminowanie w warsztacie. Dla niego ważna stawała się wyłącznie wiedza o rodzajach drewna, narzędziach ciesielskich i umiejętność wytwarzania drewnianych przedmiotów. Nie potrzebowało literatury pięknej, czy teoretycznej matematyki. Tylko, że my żyjemy w czasach, kiedy w związku z kurczeniem się lasów może zaginąć zawód stolarza.

Jestem za liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. Za holistycznym podejściem do edukacji. Za wszechstronnym rozwojem osoby ludzkiej. Za mądrym inwestowaniem w dziecko w taki sposób, by łatwo mogło odnaleźć się w zmieniającym się w błyskawicznym tempie świecie. Uważam, że programy IB są najlepszą edukacyjną ścieżką. Potwierdzają to wyższe uczelnie.

Natomiast lansowany przez firmy, które nie do końca są szkołami – bo nie mają uprawnień szkół publicznych, nie mogą wydawać świadectw szkolnych – brytyjski program A-Levels – tańszy, równie anglojęzyczny i także umożliwiający podjęcie studiów wyższych oraz kusząco łatwiejszy – ma niewiele wspólnego z wszechstronną, rozwijającą edukacją.

Nie bez powodu International Baccalaureate, jako jedyny nie-polski program!, od 1992 r. ma w Polsce te same prawa co program narodowy, a szkoły go oferujące w sporej części mają uprawnienia szkoły publicznej. Wdrażanie programów IB wymaga wieloletnich przygotowań, wizytacji i w końcu – autoryzacji IBO. Natomiast organizacja A-Levels jest równie prosta jak organizacja egzaminów Cambridge English. Ale łatwo, nie znaczy – dobrze!

A-Levels to matura brytyjska. Rozpoczął się brexit… Czy jej absolwenci skazani będą na Koronę….?

Hanna Buśkiewicz-Piskorska

 

A-levels IB DP
Program akademicki Uczeń wybiera tylko trzy dowolne przedmioty Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z 6 grup, 3 spośród nich realizuje na poziomie wyższym – akademickim
Program wychowawczy brak 3 obowiązkowe elementy programu – Creativity Action Service, Theory of Knowledge, ExtendedEssay, pomagające rozwinąć 10 cech profilu ucznia IB: badający, myślący, komunikujący się, podejmujący ryzyko, wszechstronny, kierujący się zasadami, otwarty, opiekuńczy, dbający o równowagę, refleksyjny.
Status prawny Program A-Levels funkcjonuje poza polskim systemem edukacyjnym Jest traktowany na równi z programem narodowym, uczniowie mogą zawsze przejść do programu polskiego
Status prawny szkoły Jest firmą oferującą przygotowanie do matury A-Levels Jest placówką oświatową podlegającą kontroli Kuratorium Oświaty i International Baccalaureate Organization
Kadra Znająca program A-Levels Posiadająca zgodne z polskim prawem kwalifikacje merytoryczne i nauczycielskie, aktualne badania lekarskie, sprawdzona na listach osób skazanych za przestępstwa seksualne i inne. Każdy nauczyciel raz na 2 – 3 lata przechodzi warsztaty dla nauczycieli organizowane przez IBO, a jego praca jest na bieżąco monitorowana. Raz na rok IBO sporządza raport o pracy każdego nauczyciela i wysyła go do koordynatora IB DP i dyrektora szkoły.
Siedziba placówki Dowolna – mieszkanie, segment, lokal biurowy Siedziba szkoły musi zostać zaakceptowana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanepidu pod kątem spełnienia zaostrzonych przepisów bezpieczeństwa i sanitarnych, właściwych dla obiektów oświatowych
Zasięg Matura brytyjska – po brexicie nie wiadomo…. DP honorowany jest i szanowany na całym świecie

 

–> Czytaj całość

Share

Recommended Posts