ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

O nasNasza misja

Filozofia naszej szkoły akcentuje interdyscyplinarne podejście do kształcenia uczniów, tak aby stawali się oni społecznie odpowiedzialnymi i krytycznie myślącymi obywatelami, zdającymi sobie sprawę z różnorodności świata. Naszą misją jest rozbudzać ciekawość uczniów, tak by mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie. Dobrze zbilansowany program pozwala im dowiadywać się, jak szanować inne kultury, jak również wspierać własne opinie i idee. Skupiamy się na rozwoju uczniów – społecznym, fizycznym, emocjonalnym i kulturalnym, jako wzmocnieniu ich drogi naukowej.

Definiujemy międzynarodową edukację jako wielopoziomowy, ciągły proces, pomagający uczniom zrozumieć i reagować na nowe wyzwania stawiane przez współczesny świat. Jest to wspólna cecha programów stworzonych w zgodzie z międzynarodowymi standardami i metodami nauczania. Wszystkie programy wprowadzane w naszej szkole dążą do zwiększania wrażliwości ucznia na potrzeby innych. Pomagają one także młodym ludziom znaleźć ich miejsce w międzynarodowej wspólnocie i rozwijają potrzebę bycia aktywnymi członkami globalnej społeczności.ZAŁOŻONE:

W 1992 roku przez Hannę Buśkiewicz-Piskorską – pedagoga z misją i wizjonerkę w dziedzinie edukacji.

KRAJE, W KTÓRYCH STUDIOWALI ABSOLWENCI:

Austria, Francja, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Kanada, Meksyk, Rumunia, Szwecja, UK, USA, Włochy…


PROCENT ZDAWALNOŚCI MATUR:

90%

 
LICZBA ABSOLWENTÓW:

450 i wciąż rośnie…


Dlaczego Monnet?

Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 im. Jeana Monneta (IB World School No 001483) istnieje od 1992 roku. W listopadzie 2003 r. otrzymało certyfikat IB i oferuje Diploma Programme of the IB. Szkoła zatrudnia niesamowitą kadrę oraz zapewnia wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Innowacyjna edukacja

Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny i świetny program Matury Międzynarodowej - Diploma Programme of the IB.

Kompetentna kadra

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną, wyszkoloną przez IB kadrę nauczycielską, często akademicką.

Serdeczna atmosfera

Stwarzamy przyjazne warunki do rozwoju i zapewniamy dużo miejsca na aktywności uczniów.

Wymiany językowe

Organizujemy wymiany językowe, np. niemiecką, hiszpańską i z Tajwanem.

Wyjazdy

Organizujemy ciekawe wyjazdy integracyjne i przedmiotowo-warsztatowe.

Spotkania

Organizujemy spotkania z wybitnymi osobowościami świata nauki i kultury.JEAN MONNET
Patron

Jean Monnet (1888-1979), francuski polityk i ekonomista, gruntownie wykształcony prawdziwy “obywatel świata”. W 1955 roku utworzył Komitet na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy. Wspierał on – do swego rozwiązania w 1975 roku – współpracę gospodarczą państw europejskich. Promował ideę zjednoczonej Europy, uważał bowiem, że “aby pokój mógł istnieć trwale, musi dojść do powstania zjednoczonej Europy”.

Nazwiskiem Monneta określa się obecnie projekt Komisji Europejskiej, którego celem jest poszerzenie wiedzy naukowców i studentów o integracji europejskiej. Pomaga on w tworzeniu katedr, kursów, studiów i badań europejskich, cześć jego środków przeznaczana jest także na stypendia.

A dlaczego Jean Monnet patronem naszej szkoły?

  • Bo dążył do umocnienia pokoju na świecie.
  • Bo miał wizję. Konstruktywnie zmieniał Europę.
  • Kochał ludzi i życie. Miał wielką fantazję.

Media o nas


Wideo