ul. Belwederska 6a
00-762 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Uczeń

Strefa Ucznia

Plan lekcji

Sekcja przeznaczona jest tylko dla zalogowanych użytkowników!

Dokumenty do pobrania

Sekcja przeznaczona jest tylko dla zalogowanych użytkowników!

Nadchodzące wydarzenia


Opłaty za duplikaty


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz.U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225,poz. 1635) za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  1. duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł
  2. duplikat świadectwa 26,00 zł

Do wydania duplikatu legitymacji szkolnej dołącza się:

  1. pisemny wniosek (do pobrania w sekretariacie szkoły)
  2. aktualne, opisane zdjęcie
  3. dowód wpłaty na kwotę 9,00 zł.

Do wydania duplikatu świadectwa szkolnego dołącza się:

  1. pisemny wniosek (do pobrania w sekretariacie szkoły)
  2. dowód wpłaty na kwotę 26,00 zł.

Opłatę wnosi się wyłącznie na rachunek bankowy:

BNP Paribas
15 1750 0009 0000 0000 0094 7903

Z dopiskiem – imię i nazwisko ucznia lub absolwenta, „duplikat legitymacji” lub „duplikat świadectwa”