ul. Belwederska 6a
00-762 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Uczeń

Strefa Ucznia

Plan lekcji

Sekcja przeznaczona jest tylko dla zalogowanych użytkowników!

Dokumenty do pobrania

Sekcja przeznaczona jest tylko dla zalogowanych użytkowników!

Aktualności


Opłaty za duplikaty


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz.U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225,poz. 1635) za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  1. duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł
  2. duplikat świadectwa 26,00 zł

Do wydania duplikatu legitymacji szkolnej dołącza się:

  1. pisemny wniosek (do pobrania w sekretariacie szkoły)
  2. aktualne, opisane zdjęcie
  3. dowód wpłaty na kwotę 9,00 zł.

Do wydania duplikatu świadectwa szkolnego dołącza się:

  1. pisemny wniosek (do pobrania w sekretariacie szkoły)
  2. dowód wpłaty na kwotę 26,00 zł.

Opłatę wnosi się wyłącznie na rachunek bankowy:

BNP Paribas
15 1750 0009 0000 0000 0094 7903

Z dopiskiem – imię i nazwisko ucznia lub absolwenta, „duplikat legitymacji” lub „duplikat świadectwa”