ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Program IB

Diploma Programme


DP jest międzynarodowym programem edukacyjnym przeznaczonym dla uczniów od 16 do 19 roku życia i obejmującym ostatnie dwa lata polskiego liceum. Na początku dwuletniego programu uczniowie wybierają przedmioty z sześciu grup przedmiotowych, po jednym z każdej grupy: języki ojczyste, języki obce, przedmioty humanistyczne, przedmioty ścisłe, matematyka i sztuka. W trakcie programu uczniowie realizują wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, co pozwala im rozwijać zarówno umiejętności jak i pasje.

Uczniowie uczą się w małych grupach, w języku angielskim. Program zakończony jest zewnętrznie ocenianym egzaminem maturalnym, którego pomyślne zdanie gwarantuje wstęp na światowe uczelnie.


dp-model-en

Wyjątkowe wartości


ToK

Teoria wiedzy, polegająca na nauce krytycznego myślenia, pokazaniu, na czym polega proces poznania, czynniki go determinujące, metody i narzędzia właściwe dla różnych dyscyplin.

Więcej

CAS

Kreatywność, działanie, służba; służy rozwojowi własnemu ucznia, samodoskonaleniu, a także pozwala współuczestniczyć w różnych pracach na rzecz ludzi potrzebujących i lokalnej społeczności.

Więcej

Extended Essay

Praca badawcza - studium analityczne wybranego przez ucznia tematu z dowolnego przedmiotu.

Więcej

Profil ucznia

Programy IB kładą nacisk na znaczenie rozwoju osobowości uczniów i nauczycieli. Zgodnie z tym przyznają, że wiedza i umiejętności są bardzo ważne, ale nie wystarczają do wychowania obywatela świata XXI wieku.

Więcej

Samodzielność

Cechą charakterystyczną DP jest duża samodzielność ucznia, wiele projektów wymaga prowadzenia dokładnych badań, opracowania zebranego materiału i przedstawienia wniosków.

Więcej

Pasja

Diploma Programme kładzie duży nacisk na rozwijanie pasji badawczej i umiejętności samodzielnej pracy, w ten sposób przygotowując ucznia do efektywnego studiowania.

Kształtujemy postawy


Programy IB kładą nacisk na znaczenie rozwoju osobowości uczniów i nauczycieli. Zgodnie z tym przyznają, że wiedza i umiejętności są bardzo ważne, ale nie wystarczają do wychowania obywatela świata XXI wieku. Dlatego też proponują kształtowanie pewnych postaw wobec ludzi, środowiska i edukacji, dzięki którym możliwy jest rozwój człowieka wyposażonego w cechy z Profilu Ucznia.


Wszechstronny

Komunikujący się

Otwarty

Badający

Refleksyjny

Podejmujący ryzyko

Kierujący się zasadami

Myślący

Opiekuńczy

Dbający o równowagę

Dokumenty do pobrania


Polityka ochrony małoletnich

Pobierz