ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka

Wszystkie trzy nasze placówki w składzie: Międzynarodowe Przedszkole Misia Paddingtona, Prywatna Szkoła Podstawowa im. Jeana Monneta i Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 im. Jeana Monneta zakwalifikowały się do grona finalistów ubiegających się o Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka.

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka ma charakter prestiżowy, jest wyróżnieniem dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania. Konkurs ten promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz oczekiwania ich rodziców. Jest to jednocześnie element promocji warszawskiej oświaty, jako twórczego realizatora myśli pedagogicznej Janusza Korczaka.

Więcej

Share