ul. Belwederska 6a
00-762 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Rekrutacja (DP)

Podanie o przyjęcie do klasy 1 DP IB Monnet (III LO)

  Część 1 - Informacje o uczniu

  Dane ojca

  Dane matki

  Część 2 - Informacje o kandydacie

  Część 3 - Proszę wybrać przedmiot i poziom

  Proszę wybrać jeden przedmiot z każdej grupy: 3 przedmioty na poziomie SL i 3 na HL (zamiast Visual Arts można wybrać przedmiot z grup 2-4).

  PrzedmiotSLHL
  GRUPA 1Polish A Literature
  English A Language & Literature
  Another language A Literature
  self - taught
  GRUPA 2English B
  French B
  German B
  Spanish B
  GRUPA 3History
  Geography
  Economics
  Business & Management
  Psychology
  GRUPA 4Biology
  Chemistry
  Physics
  GRUPA 5Mathematics applications and interpretations
  Mathematics analysis and approaches
  GRUPA 6Visual Arts
  (or one subject from groups 2-4)

  Część 4 - Wypełniają RODZICE

  Inne uwagi i informacje rodziców

  Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. administratorem danych osobowych uczniów jest zespół szkół Monnet International School w Warszawie,
  2. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. dane osobowe przechowywane są w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  4. każdy rodzic/pełnoletni uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  5. rodzic/pełnoletni uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa