Zabawy projektowe Mróweczek

Stworzone na potrzeby projektu kąciki tematyczne, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Mróweczek. 

Dzieci często w ramach zabawy swobodnej wybierały aktywności na poszczególnych stanowiskach, właściwie wykorzystując zgromadzone tam narzędzia pracy.

The section is intended for logged in users only!
Share

Recommended Posts