Monnet International School

Naszamisja

Filozofia naszej szkoły akcentuje interdyscyplinarne podejście do kształcenia uczniów, tak aby stawali się oni społecznie odpowiedzialnymi i krytycznie myślącymi obywatelami, zdającymi sobie sprawę z różnorodności świata. Naszą misją jest rozbudzać ciekawość uczniów, tak by mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie. Dobrze zbilansowany program pozwala im dowiadywać się, jak szanować inne kultury, jak również wspierać własne opinie i idee. Skupiamy się na rozwoju uczniów – społecznym, fizycznym, emocjonalnym i kulturalnym, jako wzmocnieniu ich drogi naukowej.

Definiujemy międzynarodową edukację jako wielopoziomowy, ciągły proces, pomagający uczniom zrozumieć i reagować na nowe wyzwania stawiane przez współczesny świat. Jest to wspólna cecha programów stworzonych w zgodzie z międzynarodowymi standardami i metodami nauczania. Wszystkie programy wprowadzane w naszej szkole dążą do zwiększania wrażliwości ucznia na potrzeby innych. Pomagają one także młodym ludziom znaleźć ich miejsce w międzynarodowej wspólnocie i rozwijają potrzebę bycia aktywnymi członkami globalnej społeczności.

    Dążymy do rozwijania w uczniach:

  • wrażliwości na doznania innych,
  • postaw i cech charakteru opisanych w sylwetce ucznia IB,
  • umiejętności podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań jako rezultatu procesu uczenia się.

PatroniMIS

MiśPaddington

Fikcyjna postać niedźwiadka, która została stworzona przez angielskiego pisarza Michaela Bonda. Miś Paddington, przypominający bardziej pluszowego misia niż prawdziwego niedźwiedzia, występuje w 14 książkach dla dzieci i filmach animowanych.

Miś urodził się w Peru, do Anglii trafił przez przypadek. Rodzina Brownów znalazła go właśnie na stacji “Paddington” w Londynie i stąd jego imię. Miś ma spokojny temperament, jest dobry, miły, grzeczny, chociaż zdarzają mu się także różne kłopoty.

JeanMonnet

Jean Monnet (1888-1979), francuski polityk i ekonomista, gruntownie wykształcony prawdziwy “obywatel świata”. W 1955 roku utworzył Komitet na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy. Wspierał on – do swego rozwiązania w 1975 roku – współpracę gospodarczą państw europejskich. Promował ideę zjednoczonej Europy, uważał bowiem, że “aby pokój mógł istnieć trwale, musi dojść do powstania zjednoczonej Europy”.

Nazwiskiem Monneta określa się obecnie projekt Komisji Europejskiej, którego celem jest poszerzenie wiedzy naukowców i studentów o integracji europejskiej. Pomaga on w tworzeniu katedr, kursów, studiów i badań europejskich, cześć jego środków przeznaczana jest także na stypendia.

Tyle notki biograficznej… A dlaczego Jean Monnet patronem naszej szkoły?

  • Bo dążył do umocnienia pokoju na świecie.
  • Bo miał wizję. Konstruktywnie zmieniał Europę.
  • Kochał ludzi i życie. Miał wielką fantazję.

Wideo