ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Programy edukacyjne

W związku z trwającą rekrutacją do szkół średnich i czasem podejmowania przez młodzież wyborów ścieżek edukacyjnych i programów prezentujemy tabelkę z porównaniem matury międzynarodowej (IB DP) z maturą brytyjską (A-levels) – do przemyślenia:

 

A-levels IB DP
Program akademicki Uczeń wybiera tylko trzy dowolne przedmioty. Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z 6 grup, 3 spośród nich realizuje na poziomie wyższym – akademickim.
Program wychowawczy Brak 3 obowiązkowe elementy programu – Creativity Action Service, Theory of Knowledge, Extended Essay, pomagające rozwinąć 10 cech profilu ucznia IB: badający, myślący, komunikujący się, podejmujący ryzyko, wszechstronny, kierujący się zasadami, otwarty, opiekuńczy, dbający o równowagę, refleksyjny.
Status prawny Program A-Levels funkcjonuje poza polskim systemem edukacyjnym. Jest traktowany na równi z programem narodowym, uczniowie mogą zawsze przejść do programu polskiego.
Status prawny szkoły Jest firmą oferującą przygotowanie do matury A-Levels. Jest placówką oświatową podlegającą kontroli Kuratorium Oświaty i International Baccalaureate Organization.
Kadra Znająca program A-Levels Posiadająca zgodne z polskim prawem kwalifikacje merytoryczne i nauczycielskie, aktualne badania lekarskie, sprawdzona na listach osób skazanych za przestępstwa seksualne i inne. Każdy nauczyciel raz na 2-3 lata przechodzi warsztaty dla nauczycieli organizowane przez IBO, a jego praca jest na bieżąco monitorowana. Raz na rok IBO sporządza raport o pracy każdego nauczyciela i wysyła go do koordynatora IB DP i dyrektora szkoły.
Siedziba placówki Dowolna – mieszkanie, segment, lokal biurowy Siedziba szkoły musi zostać zaakceptowana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanepidu pod kątem spełnienia zaostrzonych przepisów bezpieczeństwa i sanitarnych, właściwych dla obiektów oświatowych.
Zasięg Matura brytyjska – po brexicie nie wiadomo…. DP honorowany jest i szanowany na całym świecie

 

Share