ul. Belwederska 6a
ul. Stępińska 13
E-mail
E-mail
tel. Belwederska +48 22 852 31 10
tel. Stępińska +48 22 841 29 91

Konferencja Szkoła wartości


Szkoła wartości

Jak kształtowaćpostawy uczniów?

Jednym z głównych celów, jakie stawiamy sobie organizując konferencję, jest pokazanie roli szkoły jako instytucji nie tylko dydaktycznej, ale przede wszystkim wychowawczej. W trakcie spotkania chcielibyśmy podjąć dyskusję na temat tego, jaką rolę w przekazywaniu wartości odgrywa instytucja szkoły w poszczególnych obszarach swojego działania. Pytanie to w naturalny sposób zadajemy w kontekście przedmiotów humanistycznych, w szczególności języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Nie chcemy jednak ograniczać dyskusji jedynie do edukacji humanistycznej. Dostrzegamy bowiem wielkie znaczenie przedmiotów przyrodniczych, artystycznych oraz sportowych dla kształtowania postaw i przekazywania wartości.

Edukacjapatriotyczna i obywatelska

Istotnym wątkiem, który chcielibyśmy poruszyć, jest kwestia edukacji patriotycznej i obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem form jej wyrażania oraz zmian semantycznych, które zaszły w ostatnim dwudziestoleciu w zakresie języka używanego do jej opisu. Ważnym aspektem powiązanym z tematem nadchodzącej konferencji wydaje się również wpływ lektur (nie tylko tych obowiązkowych) na kształtowanie postaw i wartości ważnych dla młodzieży. Kluczowe wydaje się doświadczenie nauczycieli edukacji przyrodniczej sprzyjające uwrażliwianiu na problemy ekologiczne, a także skuteczne kształtowanie - poprzez edukację artystyczną - wrażliwości na przejawy ludzkiej kreatywności.

Jako szkoła realizująca programy IBO chcemy spojrzeć na powyższe zagadnienia z perspektywy nie tylko krajowej, ale także szerszej, pozwalającej na uchwycenie bardziej uniwersalnych rozwiązań.Terminarz

Konferencja odbędzie się 14 listopada 2019 roku w siedzibie szkoły w Warszawie przy ul. Belwederskiej 6a.

Na zgłoszenia czekamy do 9 września 2019 r.

Zgłośchęć udziału

Organizatorzy

Monnet International School

MIS organizuje konferencje poświęcone różnym aspektom edukacji. W poprzednich latach zorganizowaliśmy między innymi dwudniową konferencję z udziałem gości z zagranicy poświęconą Radości w edukacji.

Więcej

Fundacja Support

Jednym z celów statutowych, współpracującej z Monnet International School, Fundacji jest pomoc uczniom, których rodzice nagle z przyczyn losowych tracą możliwość finansowania dalszej nauki dziecka.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń