ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Wyniki ankiety

W kwietniu wszystkie grupy wystawowe pracowały nad ankietą dotyczącą zainteresowań uczniów oraz ich tematów wystawowych. Następnie ankiety zostały rozesłane do wszystkich uczniów Monnet International School.

Z niecierpliwością czekaliśmy na Wasze odpowiedzi. Oto wyniki ankiety z naszymi komentarzami i refleksjami. Dziękujemy bardzo wszystkim uczniom za wypełnienie ankiet.

Team Sport Boys

Art Super Gamers

Sport Individual Girls

Wild Animal Group

Share