ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Wiosenne spotkanie z Bartkiem z pasją

W pierwszy dzień wiosny uczniowie klas MYP wzięli udział w spotkaniu z Bartłomiejem Zimnym – trenerem personalnym, instruktorem i mistrzem Polski w breakdance.

Nasz gość, znany w środowisku jako Bartek z pasją, opowiadał, jak ważne jest rozwijanie w życiu swoich zainteresowań,

podążanie za głosem serca oraz ćwiczenie odporności na porażki. To było inspirujące spotkanie!

The section is intended for logged in users only!
Share

Recommended Posts