ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Warszawskie gimnazja 1999-2017

Na stronie Biura Edukacji ukazała się dwustu stronicowa publikacja pt. “Warszawskie gimnazja 1999 – 2017”. W rozdziale: “Gimnazja to sukces ludzi – spojrzenie dyrektorów” (str. 56 – 62) zawarte są wypowiedzi dyrektor Hanny Buśkiewicz-Piskorskiej. Zachęcamy także do lektury pełnego tekstu.

Share