ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

UOI „Zrozumienie właściwości powietrza pozwala ludziom na praktyczne zastosowania” klas trzecich

W ramach projektu badawczego „Zrozumienie właściwości powietrza pozwala ludziom na praktyczne zastosowania” klasy trzecie odbyły wycieczkę do Planetarium w Warszawie, gdzie uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak to jest być astronautą, który pracuje na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W czasie zajęć w klasie badaliśmy właściwości powietrza poprzez ciekawe eksperymenty a także zbudowaliśmy latawce! Byliśmy naprawdę badający i myślący- nasze eksperymenty były bezpieczne i zaplanowane. Projekt został zakończony poprzez przygotowanie edukacyjnych plakatów oraz broszur na temat zanieczyszczenia powietrza i sposobów jego ograniczenia. Plakaty zostały zaprezentowane uczniom zerówki w czasie wspólnych zajęć oraz udostępnione dla całej społeczności szkolnej. Podjęliśmy również ryzyko i wzmocniliśmy naszą akcję wychodząc do społeczności lokalnej, aby rozdać nasze broszury w najbliższym sąsiedztwie. Broszury zanieśliśmy również do pobliskiej biblioteki miejskiej. Tego dnia nasza umiejętność komunikacji rozwijała się w niesamowitym tempie. Dbajmy wspólnie o naszą planetę! 

The section is intended for logged in users only!
Share

Recommended Posts