ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Stacjonarna Zielona Szkoła w klasach MYP

Stacjonarna Zielona Szkoła w klasach MYP

Tegoroczna Zielona Szkoła klas 5-8 upłynęła pod hasłem „Co ukrywa koń trojański?”. Uczniowie odbyli wiele zajęć z języka polskiego, historii, designu, muzyki oraz języka angielskiego inspirowanych starożytnością. W finale każda klasa miała okazję zaprezentować się całej społeczności MIS. Klasa 5b zagrała na furażetach odę Horacego, Klasa 5a odtańczyła taniec Afrodyty, klasa 6 śpiewała i recytowała na przemian pieśń Horacego, klasa 7 przygotowała przedstawienie po angielsku dotyczące przyczyn wojny trojańskiej, a klasa 8 wystąpiła z humorystyczną scenką „Bogate wnętrze konia trojańskiego”. Potem w grupach zróżnicowanych wiekowo wszyscy uczestnicy Zielonej Szkoły wzięli udział w emocjonującym quizie Kahoot. Zwiedziliśmy też wystawę prac uczniowskich inspirowaną motywem wojny trojańskiej.

Po raz pierwszy w historii szkoły – nie była wyjazdowa, odbyła się w budynku przy ul. Belwederskiej. Uczniowie Middle Years Programme zajmowali się tematem: „Co ukrywa koń trojański”, licealiści zaś udowadniali sobie i innym, że … „Współpraca popłaca”.

Prezentacje, nad którymi zespołowo pracowała młodzież, miały łączyć w sobie przynajmniej trzy formy spośród – muzycznej, literackiej, teatralnej, plastycznej, filmowej i tanecznej oraz debaty.

Hanna Buśkiewicz-Piskorska, czytaj więcej
The section is intended for logged in users only!
Share