ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Ocena sumująca projektu

W poprzednim tygodniu uczniowie zerówki zakończyli swój piąty projekt badawczy, które idea główna brzmiała: „Sposób, w jaki ludzie radzą sobie z wytwarzanymi odpadami, ma wpływ na środowisko”. Ocena końcowa projektu składała się z dwóch części. Pop ierwsze, uczniowie stworzyli plakaty promujące proekologiczne działania i zaprezentowali je na forum klasy. Po drugie, dzieci zbudowały wielką makietę miasta, które stosuje pewne ekologiczne rozwiązania. Uczniowie pracowali w czterech grupach. Każda grupa zajęła się tworzeniem innej części miasta. Dzieci wykorzystały to, co już wiedzą na temat ekologii i radzenia sobie z odpadami. Korzystay z książek i innych materiałów dostępnych w klasie. Każda grupa zawarła w swojej pracy konkretne elementy ekologicznych rozwiązań (np. elektrownie wiatrowe, wodne, panele słoneczne, sortownie odpadów, kontenery przeznaczone do segregacji odpadów, itc.)

Galeria:

Share

Recommended Posts