ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

“Języki Sztuki” – poniedziałek

W pierwszym dniu tygodnia “Języki Sztuki” wiersz z ekologicznym przesłaniem „ Chemia” zaprezentuje nam Bruno Bugla. Julia Laurosiewicz zinterpretuje „Redutę Ordona” Adama Mickiewicza. Ruby Wiley przypomni wiersz „Leń” Jana Brzechwy.

Poza tym nasi uczniowie przygotowali wiele prac plastycznych interpretujących poezję. Tymon Groniewski namalował piękny obraz zainspirowany fraszką Jana Kochanowskiego „Na Śmierć”. Uczniowie klasy szóstej Ewa Wójcik, Franciszek Muster, Hanna Nowicka, Lew Thon Obłuski i Tymon Górski przygotowali „wiersze z odzysku” czyli wydobyli drugie znaczenie z pierwotnego tekstu literackiego.

Galeria:

“Leń” – Ruby Wiley
Share