ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Jak uczymy się w klasie 2?

Klasa 2a kończy pracę nad projektem badawczym „Organizmy żywe muszą się przystosować, aby przetrwać”. Podczas tego projektu dowiedzieliśmy się, jak zwierzęta i rośliny przystosowują się do życia w różnych warunkach. Przeczytaliśmy „Asiunię” i dowiedzieliśmy się, jakie „pomyślunki” wymyślali ludzie w czasie II wojny światowej. Stworzyliśmy książki o migrujących zwierzakach i zaprojektowaliśmy nasze „idealne” zwierzęta.

Uczniowie zaprojektowali troskliwe kartki, które mają przekazać nasze wsparcie dla innych w czasach izolacji. Chcemy pokazać, że optymizm, opiekuńczość i wzajemne wsparcie są bardzo ważne. Pracujemy także nad oceną końcową. Uczniowie wymyślają niezwykłe fantastyczne zwierzaki, opisują i ilustrują ich dietę, środowisko, tryb życia i niesamowity wygląd. W poniedziałek na zajęciach zaprezentujemy efekty pracy.

Klasa 2b doskonale radzi sobie z nauczaniem online. Uczniowie świetnie dostosowali się do nowych warunków – są otwarci, odważnie podejmują wyzwanie zdalnej edukacji i przestrzegają zasad zajęć wirtualnych.

Share

Recommended Posts