ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Festiwal Nauki

Festiwal Nauki

Uczniowie klas ósmej i siódmej przygotowali eksperymenty, które prezentowali uczniom klas czwartych, piątych i szóstej. Stworzyli dziesięć stanowisk: Heat Gun, Faraday’s Cage, Making Electricity by Induction, Storm, Locomotive, Burning Hydrogen&Magnesium, Fire, Fruit Battery, Colors of Photosynthesis, Fermentation. WSZYSCY byli zaangażowani i świetnie przygotowani do wyjaśniania skomplikowanych zagadnień z dziedziny fizyki, chemii i biologii. Z roku na rok szkolne festiwale nauki coraz bardziej zachwycają – pomysłami, organizacją i poziomem uczniowskiego przygotowania. Wszystkim siódmoklasistom i ósmoklasistom należą się gratulacje! Dziękuję i gratuluję Curriculum Coordinator Angelice Maj, która koordynuje wszelkie „międzyprogramowe” wydarzenia w MIS. Dziękuję i gratuluję nauczycielkom przedmiotów „science” – Marcie Wolak, Nikoli Cichockiej, Karolinie Karpowicz i Annie Tarnowskiej.

Hanna Buśkiewicz-Piskorska

Nie wykładowca, nie najzdolniejszy student, nie nauczyciel, lecz – ósmoklasista! Podczas szkolnego Festiwalu Nauki, z ogromnym przejęciem, świetnym przygotowaniem merytorycznym, zrozumieniem wykładanego zjawiska, dużą uwagą skierowaną na odbiorców – czy rozumieją, co zapamiętują, co warto, żeby szczególnie zapamiętali ze względu na zaplanowany konkurs kończący wydarzenie – opowiada o tym, jak powstaje prąd w różnych typach elektrowni. Pokazuje też ten proces na wykonanym chałupniczo urządzeniu.

Hanna Buśkiewicz-Piskorska, więcej

Galeria zdjęć:

The section is intended for logged in users only!
Share

Recommended Posts