ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Belwederska 6a (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Art Super Gamers against Waste Group

W styczniu odbyły się warsztaty z recyklingu z przedstawicielem Stowarzyszenia Polski Recykling. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób produkuje się plastik, jak plastik wpływa na stan czystości naszej Planety. Ponadto dowiedzieliśmy się, że recykling nie jest najważniejszym etapem postępowania z odpadami. Najważniejsza jest zaprzestanie albo zminimalizowanie powstawania odpadów.

The section is intended for logged in users only!
Share

Recommended Posts