Warsaw Mummy Project

Gratulujemy Pani Marzenie Ożarek – Szilke koordynatorce Warsaw Mummy Project oraz całemu zespołowi, w tym Pani Agnieszce Marcinowskiej i ogromnie się cieszymy, że Takie osoby, od wielu lat zarażają swoją pasją (nie tylko do mumii) naszych przedszkolaków.

Share