ul. Górska 7
00-740 Warszawa
przedszkole@monnet.pl
tel: + 48 882 576 345

Przygotowanie sanitarne do roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo,

Przed nadchodzącym rokiem szkolnym chcę Państwa poinformować o przygotowaniu szkoły (rozumianej jako zespół placówek: klubik, przedszkole, szkoła podstawowa, liceum) do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w czasie epidemii koronawirusa.

W naszych trzech siedzibach przed wakacjami zakupiono wystarczającą liczbę bezdotykowych podajników płynu do dezynfekcji rąk oraz poczyniono zapasy płynu do dezynfekcji. W czasie wakacji wykonano przeglądy i czyszczenie (wymiana filtrów) wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń oraz szkolnego busa. Każde z pomieszczeń, w którym przebywają dzieci i młodzież, wyposażone jest w oczyszczacz powietrza, który nie tylko zatrzymuje cząsteczki kurzu, alergeny, roztocza, pyłki PM10 oraz PM2,5, ale także usuwa bakterie, wirusy i grzyby. W sali widowiskowej na czwartym piętrze siedziby przy ul. Belwederskiej 6a, w której odbywają się różne szkolne uroczystości i występy naszych uczniów w różnym wieku (od przedszkola po liceum), umieszczono oczyszczacz activ tek ap3000 do dużych powierzchni, wykorzystujący jonizację igłową, generator pola jonów, molekularną aktywację tlenu oraz działanie promieni ultrafioletowych, reakcje fotokatalityczne, a także zaawansowany proces utleniania. Urządzenie niszczy drobnoustroje w powietrzu i na powierzchniach.

W każdej z trzech naszych siedzib – przy ul. Stępińskiej 13, Górskiej 7 i Belwederskiej 6a – znajduje się jedna mobilna (na kółkach) lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania, która nieodwracalnie dezaktywuje wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie i najczęściej stosowana jest w gabinetach zabiegowych i salach operacyjnych. Można ją włączyć po opuszczeniu pomieszczenia przez ludzi. Dezynfekcja każdego pomieszczenia trwa 15-20 minut.

W budynku przy Belwederskiej od 1 września br. rozpocznie pracę osoba, która będzie odpowiadać wyłącznie za dezynfekcję blatów stolików uczniowskich i nauczycielskich w klasach i pokoju nauczycielskim oraz – za wietrzenie pomieszczeń (we wszystkich salach, pomimo klimatyzacji w niektórych, wszystkie okna otwierają się). Wynika to z faktu, że obiekt ten jest sprzątany dopiero po zakończeniu zajęć lekcyjnych. W dwóch pozostałych siedzibach personel sprzątający jest dostępny także w godzinach zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

Dzięki inspiracji mamy dwójki naszych uczniów zdecydowałam się także na poważną inwestycję – zastosowanie nanotechnologicznej dezynfekcji we wszystkich naszych siedzibach. W Warszawie takie rozwiązanie wprowadziło w czerwcu bieżącego roku Centrum Nauki Kopernik. Dokładny opis tej technologii znajduje się na stronie internetowej Centrum. W budynkach przy ul. Stępińskiej 13 i Belwederskiej 6a oraz w lokalu przedszkola przy ul. Górskiej 7 antyseptyczną powłoką będą pokryte (28 i 29 sierpnia br.) wszystkie punkty styku: klamki, poręcze na schodach, włączniki, przyciski, klawiatury komputerów, windy w całości ze ścianami, wszystkie toalety (krany, spłuczki, dozowniki mydła), blaty w sekretariatach, blaty w wydawalni posiłków, panele dotykowe urządzeń (np. kserokopiarek), uchwyty w szafach i szafkach. Także – uchwyty i poręcze w szkolnym busie.

Powierzchnie pokryte zostaną preparatem, bazującym na dwutlenku tytanu, który stworzy fotoaktywną powłokę – trwałą i zachowującą swoje antyseptyczne właściwości minimum rok, a niekiedy nawet – kilka lat, w zależności od częstotliwości użytkowania. Dwutlenek tytanu jest dopuszczony do użytkowania na terenie całej Unii Europejskiej i stosowany w przemysłach: farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym. Jest całkowicie bezpieczny.

Tak jak wspomniałam – technologia ta jest bardzo droga – ale po długich negocjacjach potraktowani zostaliśmy w końcu ulgowo i życzliwie. Z konieczności zdecydowaliśmy się na opcję minimalistyczną. Wykonawca rekomenduje pokrywanie powłoką blatów wszystkich mebli oraz ścian i sufitów, ale wariant ten jest poza finansowymi możliwościami szkoły. Poszukujemy sponsora… Jeśli go znajdziemy, będziemy mogli zlecić firmie „Lumichem” pokrycie preparatem większych powierzchni, co zapewni oczyszczanie także powietrza w pomieszczeniach, w których antyseptyczne powłoki pokryją ściany i sufity.

Sądzę jednak, że i tak jesteśmy nieźle przygotowani na przyjęcie całej społeczności w szkolnych murach.

Mamy dosyć korzystny stosunek liczby uczniów do powierzchni użytkowej siedzib. Kamienica przy Stępińskiej ma 1500,00 m2. Uczy się w niej około stu uczniów. Budynek przy Belwederskiej ma 2000 m2. W nadchodzącym roku szkolnym uczyć się w nim będzie trochę ponad 200 uczniów. Lokal przy Górskiej 7 ma 315 m2. Przebywać w nim będzie ok. 35 dzieci.

Zmieniliśmy także organizację pracy placówek poprzez:

 1. Ograniczenie możliwości wejścia do budynku innych osób niż uczniowie i pracownicy szkoły. Jedynie w klubiku, przedszkolu i młodszej szkole podstawowej (kl. 0-4) możliwy będzie ograniczony dostęp rodziców do sal lekcyjnych.
 2. Obowiązek noszenia maseczek w budynkach. Dotyczyć on będzie osób z zewnątrz oraz starszych uczniów (kl. 5-8 i licealistów) i ich nauczycieli. Maseczki będą obowiązkowe podczas przerw, na korytarzach, klatkach schodowych, w szatni, wydawalni posiłków, stołówce. Podczas lekcji w klasach i podczas jedzenia posiłków przy stolikach będzie można zdjąć maseczkę.
 3. Obowiązek zmiany obuwia i zostawiania odzieży wierzchniej w szatni (zarówno przez uczniów jak i nauczycieli).
 4. Obowiązek dezynfekcji rąk zaraz po wejściu do budynku oraz częstego ich mycia w ciągu dnia.
 5. Mierzenie temperatury uczniom zdalnym termometrem przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Obowiązek trzymania dystansu podczas rozmowy przynajmniej 1,5 m.
 7. Rezygnację (z bólem serca, pierwszy raz od 28 lat!) z wyjazdowej „zielonej szkoły” dla starszych uczniów na początku roku szkolnego, żeby ograniczyć ryzyko zakażenia uczestników.
 8. Wprowadzenie nauczania hybrydowego w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej od drugiego tygodnia zajęć lekcyjnych we wrześniu i klas pre-DP w liceum od października br., w rytmie: tydzień nauki w szkole, tydzień – online. Starsi uczniowie dobrze sobie radzą ze zdalnym nauczaniem. Takie rozwiązanie spowoduje mniejsze zagęszczenie osób w szkole w okresie sezonowych infekcji i stworzy tygodniową kwarantannę dla uczniów. Spora część młodzieży znakomicie odnalazła się w zdalnym nauczaniu. Szkoła wypracowała sobie atrakcyjne formy pracy na platformie Microsoft Teams i warto je wykorzystać.
 9. Wykorzystanie możliwości, jakie daje Microsoft Teams, podczas organizacji przynajmniej niektórych spotkań z rodzicami i rad pedagogicznych.
 10. Zakaz przychodzenia do szkoły uczniów i nauczycieli, którzy obserwują u siebie jakiekolwiek objawy infekcji. Te osoby będą prowadzić zajęcia/uczestniczyć w nich – online.
 11. Zakup dwunastu dodatkowych laptopów z kamerkami, które umożliwią kształcenie hybrydowe.
 12. Pozyskanie dodatkowej przestrzeni dla starszych uczniów. Zajęcia dla nich odbywać się będą także na parterze budynku przy ul. Belwederskiej. Jest tam dodatkowe 350 m2. Stało się to możliwe, gdyż spadła liczebność przedszkolaków i przedszkole wróciło do swojej starej siedziby przy ul. Górskiej 7. Powstaną dzięki temu dodatkowe trzy sale lekcyjne, w tym jedna, która stanie się pracownią „science” (na drugim piętrze, dzięki temu w budynku będą dwie takie pracownie) oraz pokój do cichej pracy dla uczniów Diploma Programme (w miejscu dawnej jadalni na drugim piętrze). Znacząco zwiększy się powierzchnia stołówki, która teraz znajdzie się na parterze. Zakupiliśmy wyposażenie dla tych nowo powstałych pomieszczeń, w tym trzy rzutniki multimedialne.
 13. Stworzenie od strony ul. Belwederskiej „klasy pod chmurką”, umożliwiającej organizowanie zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu.
 14. Stworzenie na parterze drugiego pokoju nauczycielskiego.
 15. Szerzenie idei: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Uświadamianie wszystkim członkom szkolnej społeczności, że nierozsądne zachowanie jednej osoby może „wysłać” na przymusową kwarantannę wiele rodzin. Nierozsądne zachowanie większości może doprowadzić do zdrowotnej tragedii jednostki. Niech pandemia stanie się ważną lekcją kształtowania postaw solidarności społecznej, umiejętności wzajemnego troszczenia się o siebie. To zadanie będzie wymagało ogromnej uważności, przełamania dotychczasowych nawyków, dotyczących zwłaszcza dystansu społecznego. Przełamywanie nawyków jest bardzo trudne. Każdy musi sobie z tego zdać sprawę i bacznie samego siebie obserwować.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego otrzymają Państwo od wicedyrektorów poszczególnych placówek i wychowawców klas szczegółowe informacje o przebiegu uroczystości inaugurujących rok szkolny 2020/2021 oraz o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w tym dniu i podczas trwania pandemii.

Mam nadzieję, że przygotowanie szkoły do prowadzenia zajęć w czasie epidemii w połączeniu z odpowiedzialnym zachowaniem wszystkich członków naszej społeczności spowoduje w roku szkolnym 2020/2021 spokojną pracę „Monneta” w ustalonym na początku roku szkolnego rytmie.

Tego wszystkim nam życzę!

                                                           Hanna Buśkiewicz-Piskorska

Share

Recommended Posts