Działania matematyczne

Kalina Jastrzębowska w klasach PYP wdraża Realistic Mathematics Education. Założenia tego sposobu uczenia matematyki zostały opracowane przez Instytut Freudenthala na Uniwersytecie w Utrechcie. Kalina w sierpniu tego roku odwiedziła Instytut, odbyła tam warsztaty i wnioskami podzieliła się w październiku podczas posiedzenia rady pedagogicznej ze wszystkimi nauczycielami Monnet International School.
W RME odkrywanie pojęć matematycznych odbywa się za sprawą rozwiązywania problemów dnia codziennego. Uczniowie prowadzeni przez nauczyciela wspólnie odkrywają nowe pojęcia. Nauczyciel wyznacza kurs procesu, czuwa nad pracą, pomaga uczniom zastąpić model matematyczny formalnym uogólnieniem. Działy matematyki są ściśle zintegrowane ze sobą i jako takie muszą współistnieć w obrębie zadań rozwiązywanych w klasie. Matematyka jest aktem społecznym, powinna wydarzać się w wyniku działania grupy. Dzielenie się pomysłami na rozwiązanie zadań oraz pokazywanie rozmaitości rozwiązań pozwala uczniom ujrzeć matematykę jako przedmiot, którym sami zawiadują. W odróżnieniu od uczenia tradycyjnego, w którym po przekazaniu treści merytorycznych przechodzi się do ich zastosowań, w RME wychodzi się od zastosowań i za ich sprawą dociera do uogólnień.
Nie ma metody kształcenia bardziej tożsamej z filozofią IB!
Wszyscy nauczyciele matematyki w MIS w sposób zaplanowany współpracują ze sobą. Kalina Jastrzębowska odwiedza czasem przedszkolaków i podsuwa pomysły nauczycielkom przedszkolnym. Ci, którzy uczą w MYP, prowadzą niekiedy zajęcia dla klas PYP, ci, którzy uczą w DP, przychodzą za zajęcia MYP.
Więcej

Hanna Buśkiewicz-Piskorska
Share