ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Wizyta w Muzeum Narodowym uczniów Diploma Programme

W ramach zajęć z przedmiotu English B klasa 1 Diploma Programme wraz z nauczycielem Aleksandrem Jarnickim odwiedziła Muzeum Narodowe. Podczas lekcji muzealnej w języku angielskim uczniowie poznali największe skarby tego miejsca takie jak rzeźby z Katedry Faras, ołtarz z grudziądzkiego zamku krzyżackiego czy „Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matejki. Wśród autorów omówionych arcydzieł nie zabrakło też Sandro Botticellego i Aleksandra Gierymskiego. Lekcja była dla uczniów okazją do refleksji nad tematami omawianymi podczas zajęć z przedmiotu English B, takimi jak ludzka pomysłowość i tożsamość. Dziękujemy Muzeum Narodowemu za  perfekcyjne przygotowanie bardzo ciekawej lekcji, a naszym uczniom za wnikliwe pytania i wysoką kulturę osobistą. 

Share