ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Spotkanie z Tomaszem Jastrunem

Było to spotkanie z cyklu spotkań bardzo cool(turalnych). Naszym gościem był pan Tomasz Jastrun – pisarz, poeta, eseista, publicysta. Niedawno wydana została jego najnowsza książka Dom pisarzy w czasach zarazy i w okół tej książki koncentrowała się rozmowa.

Spotkanie prowadzili uczniowie klasy 2 PreDP: Milena Bonarowska, Natalia Slaska i Bartosz Sanowski oraz Artur Wolski – założyciel stowarzyszenia Entropia Słowa i pomysłodawca cyklu spotkań bardzo cool(turalnych).

Dzisiejsze wydarzenie miało niezwykłą formę – w jednej przestrzeni spotkali się goście “na żywo” i uczniowie biorący udział w spotkaniu – on-line. 

Zupełnie niezwykłe! Po pierwsze dlatego, że po raz pierwszy w historii spotkań bardzo cool(turalnych), która sięga nota bene 2005 r., odbyło się online. Po drugie – nie było jeszcze chyba spotkania tak zróżnicowanego tematycznie. Mowa była o nowej książce Tomasza Jastruna pt. „Dom pisarzy w czasach zarazy”, która opowiada o kamienicy przy ul. Iwickiej 8A, w której zaraz po wojnie kwaterowano literatów i w której od urodzenia mieszkał autor. Opowieść pełna jest wspomnień z dzieciństwa, anegdot o ludziach pióra, próbuje odtworzyć klimat lat pięćdziesiątych. Czasem osnuta jest wokół zdjęć z tamtych lat. Jedno z nich dokumentuje Zjazd Związku Literatów Polskich w 1950. Przy stole prezydialnym siedzą: Kazimierz Wyka, Jerzy Putrament, Maria Dąbrowska, Jan Parandowski, Anna Kowalska i Zofia Nałkowska. Napis nad ich głowami głosi: „Pisarze – inżynierowie dusz ludzkich. Stalin”. Zarówno w książce jak i podczas spotkania autor dzielił się przemyśleniami na temat sposobów „łamania kręgosłupów” twórcom, zmuszania ich do włączenia się w nurt socrealizmu, by przyczynili się do „stworzenia nowego człowieka”, myślącego tak, jak chce tego władza.

Hanna Buśkiewicz-Piskorska, czytaj dalej

Galeria zdjęć:

Share