ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Spotkanie cool(turalne) z Piotrem Głuchowskim

We środę 4 listopada nasi licealiści spotkali się z Piotrem Głuchowskim, współautorem książki “Karbala”. Nasz gość interesująco opowiadał o sytuacji w Iraku i roli, jaką polscy żołnierze odegrali podczas misji stabilizacyjnej po II wojnie w Zatoce Perskiej. Szczególnie skoncentrował się na obronie City Hall w Karbali. Sporo czasu poświęcił też omówieniu związków między swoją książką a filmem „Karbala” Krzysztofa Łukaszewicza.

Podczas spotkania rozmawialiśmy też o warsztacie  pracy dziennikarza. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób zbiera się materiały do książki o wojnie. Z sali padło również pytanie o to, czy warto studiować dziennikarstwo. 

Share