ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Spotkanie bardzo cool(turalne) z profesorem Marianem Zembalą

26 stycznia 2021 r. – w światowym dniu transplantologii – odbyło się online spotkanie bardzo cool(turalne) z profesorem Marianem Zembalą. Gratulacje należą się współprowadzącym: polonistce – Krystynie Szrajber i uczennicom – Vanessie i Natalii.

W rozmowie wybrzmiała też – bliska moim przeświadczeniom – analogia między zawodem lekarza i nauczyciela, albowiem obydwie te profesje mają charakter misyjny. Nie da się być wybitnym lekarzem, zmieniającym standardy w lecznictwie, jeśli nie ma się przekonania, że pacjent jest najważniejszy.

Podobnie – nauczyciel: nie będzie w pełni profesjonalny, efektywny, nie będzie mógł zmieniać młodego człowieka, pomagać mu w przełamywaniu barier – intelektualnych, emocjonalnych, społecznych, jeśli uczeń – każdy uczeń!!! – nie będzie dla niego świętością!

Co to znaczy, że uczeń jest świętością… To znaczy, że celem wszelkich działań pedagoga jest jego rozwój. I jeszcze raz podkreślam – każdego ucznia! Bez względu na umiejętności i wiedzę, którą prezentuje na początku relacji ze swoim mentorem. Żeby mieć wpływ na rozwój każdego ucznia, trzeba mieć z nim relację pełną zaangażowania, szacunku, dobrych emocji, radości, nadziei i optymizmu.

Hanna Buśkiewicz-Piskorska – zobacz cały tekst na blogu
Share