ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Rekrutacja (preDP)

Podanie o przyjęcie do preDP (1-2 kl. LO)

  Część 1 - Informacje o uczniu

  Część 2 - Informacje o rodzicach

  Dane ojca

  Dane matki

  Część 3 - Wypełniają RODZICE

  Inne uwagi i informacje rodziców

  Prosimy o nie wysyłanie żadnych dokumentów na etapie rekrutacji.

  Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. administratorem danych osobowych uczniów jest zespół szkół Monnet International School w Warszawie,
  2. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. dane osobowe przechowywane są w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  4. każdy rodzic/pełnoletni uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  5. rodzic/pełnoletni uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa