ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

”PISA i co dalej?”

Monnet International School została zaproszona przez Instytut Badań Edukacyjnych do udziału w seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” pt. ”PISA i co dalej?”.

Monnet International School reprezentowały dwie nauczycielki: Kinga Chmiel prowadząca „zerówkę”, pełniąca też funkcję koordynatora Primary Years Programme oraz Jolanta Borodzik – nauczycielka kl. 2.
Poinformowały zebranych o strukturze i filozofii Primary Years Programme, koncentrując się zwłaszcza na  praktycznych sposobach rozwijania u uczniów określonych postaw oraz pracy z tzw. Profilem Ucznia IB.

Galeria zdjęć:

Share