ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Samorząd Szkolny na rok 2020/21

W wyborach na przewodniczącego licealnego samorządu szkolnego w Monnet International School zwyciężył:

Komitet nr 3 – Patrycja Świkszcz – kandydatka na Przewodniczącą, Maksymilian Murawski – kandydat na Vice-Przewodniczącego uzyskując 48 głosów (40%)

Wyniki pozostałych komitetów:

Komitet nr 2 – Alicja Budny – kandydatka na Przewodnicząceą, Antoni Janicki – kandydat na Vice-Przewodniczącego – 42 głosy (36%)

Komitet nr 1 – Makar Mizevych – kandydat na Przewodniczącego, Zofia Bonarowska – kandydatka na Vice-Przewodniczącą – 28 głosów (24%)

Frekwencja wyboracza w liceum wyniosła 94%.

Share