ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

LATA DWUDZIESTE I TRZYDZIESTE XX WIEKU W POLSCE

Lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku to powrót Polski na mapy świata po 123 latach nieobecności.

Początek dwudziestolecia międzywojennego będzie okresem intensywnych walk zbrojnych, a także działań polityków różnych opcji (m.in. Piłsudskiego, Dmowskiego, Daszyńskiego, Korfantego, Witosa czy Paderewskiego) w celu uzyskania niepodległości i określenia ostatecznych granic kraju.

Po okresie walk nastąpi proces mozolnego scalania ziem trzech zaborów, w których funkcjonowały rożne systemy prawne, rozwiązania gospodarcze, infrastruktura, obyczaje, a nawet kultura. Odmienny był również przekrój społeczny i narodowościowy ludności. Na zachodzie w niektórych rejonach przeważała ludność niemiecka, zaś na wschodzie ukraińska, żydowska, białoruska czy litewska. W sumie ponad 30% ludności kraju stanowiły mniejszości narodowe.

Większość obywateli przedwojennej Polski, bo ponad 70% mieszkała na wsi i żyła w mniejszej lub większej biedzie, a blisko 30% z nich było analfabetami.

Nieliczne miasta prezentowały się jako nowoczesne metropolie, a przemysł i infrastrukturę oprócz Górnego Śląska, Łodzi oraz Warszawy trzeba było tworzyć od podstaw (m.in. port i miasto Gdynia czy Centralny Okręg Przemysłowy), co było możliwe dzięki inicjatywie wybitnych ekonomistów, przedsiębiorców czy finansistów. Przez cały wspomniany okres państwo było targane przez liczne konflikty polityczne i społeczne, które zaowocowały ,,przewrotem majowym” czyli zbrojnym zamachem stanu w 1926 roku oraz coraz silniejszym osuwaniem się kraju w autorytaryzm, szczególnie w latach trzydziestych.

Równocześnie przez cały wspomniany czas trwa intensywny rozwój kultury, sztuki i nauki polskiej. Powstają wzorcowe instytucje kulturalne, np.: Muzeum Narodowe. Tworzą znakomici pisarze, poeci, artyści sztuk plastycznych, teatru, radia, kina czy kabaretu. Wybitni naukowcy, badacze i inżynierowie opracowują nowoczesne wynalazki i rozwiązania techniczne. Lwowska szkoła matematyczna zyskuje światowe uznanie. Prężnie rozwija się też sport i turystyka. Na początek zapraszamy do zapoznania się z filmem Mikołaja Majkuta z klasy 5 B o warszawskiej architekturze lat trzydziestych i jej przedstawicielu Lucjanie Korngoldzie. Film przybliża nam cechy modernistycznej architektury oraz pokazuje sylwetkę tego wybitnego polskiego architekta.

The section is intended for logged in users only!
Share