ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Komentarz do wyników matury

Przez kilka pierwszych lat po 2006 r. w naszej szkole odbywały się dwie matury – narodowa i międzynarodowa. Potem chętnych do zdawania matury polskiej zabrakło… W sposób naturalny wygasła. Pamiętam, kiedy odbierałam wyniki matury narodowej i brzydkie słowa cisnęły mi się na usta. Uczennica wybitna, oczytana, samodzielnie myśląca otrzymała z języka polskiego ocenę niższą od uczennicy słabiutkiej, uczącej się „pod klucz”. W historii matur IB w naszej szkole nie było nigdy takiej sytuacji. Oceny końcowe były zawsze wyjątkowo sprawiedliwe, adekwatne do poziomu naukowego zaangażowania ucznia.

Edukacja IB przypomina szwajcarski zegarek. Wszystkie elementy programu są przemyślane, celowe, powiązane i w dodatku – stale ulepszane. Podobnie wygląda ocenianie – w Primary Years Programme, Middle Years Programme i Diploma Programme. Program matury międzynarodowej istnieje od 1968 roku. Trudno o bardziej zobiektywizowany, sprawiedliwy, wyważony, ale jednocześnie – skomplikowany  system oceniania.

W tym roku z powodu koronawirusa IBO odwołała najważniejszy komponent egzaminów, decydujący o ocenie końcowej w 70 – 80 % – majową sesję egzaminacyjną. Moim zdaniem ta decyzja – dosyć szybka i zdecydowana – była słuszna. Zaoszczędziła tegorocznym abiturientom stresu, związanego z  przesuwaniem kolejnych terminów w oczekiwaniu na niemożliwą tak naprawdę do ustalenia datę – bo przecież sytuacja epidemiologiczna w różnych krajach na świecie była i jest różna.

Czy było możliwe stworzenie w kilka dni, czy nawet – tygodni – sprawiedliwego, sensownego algorytmu wystawiania ocen końcowych bez najważniejszego komponentu… Obawiam się, że nie…

Mamy więc burzę. Dużo złych emocji i często uzasadnionego poczucia krzywdy. Po raz pierwszy nie mam takiego – komfortowego dla dyrektora szkoły – przekonania, że końcowe oceny maturalne są sprawiedliwe i wynikają wprost z dwuletniej pracy uczniów. Nie jest łatwo. Są w Monnecie co najmniej trzy uczennice, które miały moim subiektywnym zdaniem szansę na wynik powyżej 40 punktów. Choć nie jestem tak jak część naszych nauczycieli egzaminatorem IB DP,  obserwuję przecież oceny dyplomowe naszych uczniów od 2006 r. Moja obawa, że oceny będą „spłaszczone”, sprawdziła się. Niektórzy uczniowie czują się przegrani.

Na szczęście istnieją procedury weryfikowania ocen. Pomagamy uczniom i rodzicom skorzystać z nich. Być może Stowarzyszenie Szkół IB w Polsce napisze do IBO pismo w imieniu wszystkich liceów z Diploma Programme w naszym kraju… Prace nad takim pismem trwają. Bo wątpliwości jest wiele, w wielu szkołach…

Zobaczymy, co się da „wyprostować”…  Z drugiej strony – czy maturzyści, zdający maturę polską, mieli lepszą sytuację… Skazani na stres oczekiwania… Na podwójną procedurę – egzaminacyjną i epidemiologiczną… I też pozbawieni jednego komponentu matury – części ustnej.

Mamy dziwny rok, dziwny czas… Trudne sytuacje, trudne emocje…

Na koniec – akcent pozytywny. Gratuluję siódemek: Paulinie i Wiktorii – z historii, Oli i Natanowi – z języka hiszpańskiego, Joasi i Mai – z matematyki!

Hanna Buśkiewicz-Piskorska, czytaj całość

Aktualizacja (20 sierpnia 2020):

IBO uwzględniło odwołania nasze i innych szkół IB w Polsce i na świecie. Wzięło też pod uwagę sugestie szkół i zmieniło sposób wystawiania ocen maturalnych. Mamy nowe oceny maturalne!!! Teraz zdecydowanie lepiej oddają one dwuletnią pracę ucznia. Są sprawiedliwsze! Ich korekta spowodowała, że zmiana formuły wystawiania ocen maturalnych w czasie pandemii nie zaburzyła ich adekwatności w stosunku do zaangażowania ucznia w program i uzyskiwanych przez niego efektów pracy.

Hanna Buśkiewicz-Piskorska, czytaj całość
Share

Recommended Posts