ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

“Języki Sztuki” – poniedziałek

W pierwszym dniu tygodnia “Języki Sztuki” wiersz z ekologicznym przesłaniem „ Chemia” zaprezentuje nam Bruno Bugla. Julia Laurosiewicz zinterpretuje „Redutę Ordona” Adama Mickiewicza. Ruby Wiley przypomni wiersz „Leń” Jana Brzechwy.

Poza tym nasi uczniowie przygotowali wiele prac plastycznych interpretujących poezję. Tymon Groniewski namalował piękny obraz zainspirowany fraszką Jana Kochanowskiego „Na Śmierć”. Uczniowie klasy szóstej Ewa Wójcik, Franciszek Muster, Hanna Nowicka, Lew Thon Obłuski i Tymon Górski przygotowali „wiersze z odzysku” czyli wydobyli drugie znaczenie z pierwotnego tekstu literackiego.

Galeria:

“Leń” – Ruby Wiley
Share