ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Informacja o zmianach w kadrze kierowniczej szkoły

Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2023 roku zaszły zmiany w składzie kadry kierowniczej szkoły.

Powołałam dwoje nowych zastępców dyrektora:

  • Panią Renatę Dziurę – do spraw jakości kształcenia i rozwoju szkoły;
  • Pana Artura Smagę – do spraw organizacji pracy liceum.
  • Pani wicedyrektor Renata Łukaszewicz zmniejszyła, w związku z przejściem na emeryturę, zakres swoich obowiązków i zajmuje się teraz obsługą kont i faktur szkoły oraz Fundacji Support.
  • Pani Ewa Domańska – do końca roku szkolnego pełnić będzie funkcję zastępcy dyrektora do spraw organizacji klas 0-4 szkoły podstawowej.
  • Pani Angelika Maj – do końca roku szkolnego pełnić będzie – tak jak w okresie od września do grudnia 2022 r. – obowiązki zastępcy dyrektora do spraw organizacji klas 5 – 8 szkoły podstawowej.

Kompetencje pozostałych nauczycieli, pełniących kierownicze funkcje, nie zmieniają się.

Witając nowych wicedyrektorów na „mostku kapitańskim”, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w 2023 roku!

Hanna Buśkiewicz-Piskorska
Warszawa, 3 stycznia 2023 r.

Share