ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

IB-owski entuzjazm

Wizytacja zakończyła się spektakularnym sukcesem. Pod moim adresem padały ze strony wizytatorów pytania, w jaki sposób tworzy się tak zgrany zespół entuzjastycznych, otwartych, kreatywnych, zaangażowanych w rozwój uczniów nauczycieli. Doceniono nasze pomysły i metody pracy. Zachwycano się sposobami prowadzenia lekcji, rozwijającymi wszystkie cechy z profilu ucznia IB.

Nauczycielom proponowano przyjęcie funkcji edukatorów IB (oczywiście – jako pracy dodatkowej!). Warto przypomnieć, że większość naszych nauczycieli Diploma Programme to egzaminatorzy IB.

Wizytatorzy byli pod dużym wrażeniem obserwowanych zajęć lekcyjnych oraz rozmów z uczniami, od przedszkola poczynając na liceum kończąc. Podziwiali ich otwartość, błyskotliwość, zrozumienie idei IB, sposób prowadzenia rozmowy z nieznanymi w końcu osobami, znakomity poziom angielskiego.

Podziwiali wzorowo przygotowaną przez zespoły PYP, MYP i DP dokumentację, ale też wyraziste osobowości naszych nauczycieli i uczniów oraz niepowtarzalną, niezwykle przyjazną, radosną atmosferę Monneta, sprzyjającą rozwojowi zarówno kadry pedagogicznej jak i IB Students.

Wielokrotnie podkreślali głębokie zrozumienie przez nas filozofii IB. Dziękowali niżej podpisanej za entuzjazm i  szerzenie wiedzy o trzech programach stworzonych przez IBO – na naszej stronie internetowej, podczas spotkań z kandydatami do szkoły i w rozmaitych publikacjach.

Byli pod ogromnym wrażeniem dynamiki rozwoju naszej szkoły. W ciągu ostatnich pięciu lat, od czasu ostatniej ewaluacji, szkoła wykonała milowy krok w zwiększaniu własnych zasobów, poprawie bazy lokalowej, metod i kultury pracy, struktury organizacyjnej. Wykazała się także niezwykłą elastycznością i efektywnością w trakcie pandemii. To wszystko zostało dostrzeżone!

Czujemy się docenieni! Wizytacja IB była radosnym zwieńczeniem roku szkolnego 2020/2021 – bardzo dziwnego, trudnego, wymagającego wielkiego wysiłku i wielkiej dzielności, pełnego często dramatycznych wydarzeń w naszym (nie tylko – moim) życiu prywatnym.

Dziękuję bardzo nauczycielom, a zwłaszcza koordynatorkom PYP, MYP i Diplomy za wzorowe przygotowanie szkoły do ewaluacji. Gratuluję uczniom! Zachwycam się Wami bez przerwy! Ostatnio – w związku z – wysłanym dzisiaj do drukarni! –  numerem Gazety Monneta. Teraz mój zachwyt znalazł potwierdzenie w opinii osób z zewnątrz – wybitnych edukatorów światowego formatu!

Bardzo dziękuję rodzicom uczniów, którzy zechcieli uczestniczyć w rozmowach z przedstawicielami IBO, w godzinach niezbyt dogodnych dla ludzi aktywnych zawodowo. Jestem wdzięczna za takie poświęcenie.

Dziękuję panu Pawłowi Skalskiemu za wzorową informatyczną obsługę wizytacji!

Jesteśmy świetni, jesteśmy dzielni, dajemy radę nawet w skrajnie trudnych czasach! Brawa dla całej społeczności Monneta!

Hanna Buśkiewicz-Piskorska
Share