ul. Belwederska 6a
00-762 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

30 lat Monnet International School – konferencja

10 czerwca Cały dzień

30 lat Monnet International School – konferencja

Monnet International School we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają do udziału w konferencji naukowej dotyczącej roli nauczyciela we współczesnym systemie edukacyjnym zatytułowanej:

„Autorytet, nudziarz, kosa a może przyjaciel? O roli nauczyciela w edukacji”.

Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2022 roku w budynku Monnet International School przy ulicy Belwederskiej 6a w Warszawie.

Wychodząc z założenia, że nauczyciele są jednym z kluczowych ogniw przesądzających o:

 • atmosferze szkoły,
 • relacjach wewnątrz szkolnej społeczności,
 • postępach uczniów,
 • tempie ich rozwoju na różnych poziomach,

chcielibyśmy przyjrzeć się różnym rolom, które pełnią.

Rozważania na ten temat – mamy nadzieję – staną się także zaproszeniem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o czynniki wpływające na jakość współczesnej edukacji.

Przewidywany czas wystąpień 15-30 min. 

Wystąpienia uczestników zostaną wydane w publikacji pokonferencyjnej.

Harmonogram:

 • 10.06.2022 KONFERENCJA
  • 8.30-9.00 REJESTRACJA
  • 9.00-9.15 OTWARCIE KONFERENCJI  
   • WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
    Ewa Radanowicz, Siewcy czy Prześmiewcy? O ludziach i szkole we współczesnych czasach
  • 9.45-11.30 SESJA 1. Przedmiotowiec                 
   • Aleksandra Korczak, Polonista jako astronom. Pokazuje, odmierza, łączy
    • CLV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego / Uniwersytet Warszawski
    • Chciałabym przedstawić koncepcję nauczyciela jako przewodnika kulturalnego. Współczesna kultura obfituje w wydarzenia o ogromnym potencjale wzorcotwórczym i wartościotwórczym. Uczestnictwo w aktualnych wydarzeniach kulturalnych nie tylko uzupełnia edukację szkolną ucznia, ale i poszerza jego horyzonty, pogłębia wrażliwość na recepcję sztuki, buduje poczucie sprawczości w zakresie współtworzenia dyskursów krytycznych. Jak motywować uczniów do przekraczania własnych granic komfortu, a także szkolnych murów? Nauczanie języka polskiego powinno być codziennym poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie.
   • dr Karolina Petrović, Nauczyciel jako mentor naukowy. Czyli po co nam ta wiedza?
    • Monnet International School
    • Nauczanie biologii w szkole podstawowej według polskiej podstawy programowej i programu IB MYP ma na celu rozwijanie u uczniów chęci poznawania świata, zrozumienie istoty życia na ziemi, potrzeby ochrony przyrody i środowiska oraz rozwijanie u uczniów umiejętności praktycznych, takich jak praca metodą naukową.

     Praca metodą naukową, polegająca na krytycznym myśleniu, stawianiu pytań i hipotez badawczych oraz samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi, wymaga od uczniów nabycia szeregu umiejętności praktycznych, takich jak analizowanie różnorodnych i sprawdzonych źródeł informacji, planowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń i obserwacji terenowych, analizowanie zebranych danych i wyciąganie wniosków oraz na ich podstawie wykonywanie prezentacji, plakatów i raportów naukowych.

     Wszystkie zdobywane przez uczniów umiejętności powinny być przydatne w dalszej edukacji i umożliwiać uczniom nabycie niezbędnej wiedzy użytecznej w każdej sferze życia. Praktyka pedagogiczna pokazuje, że uczniowie w szkole podstawowej często mają problem ze zrozumieniem przydatności nabywanej wiedzy biologicznej i sposobem wykorzystywania zdobywanych umiejętności.

     Ponieważ uczniowie często zadają pytanie: „Jak mi się przyda ta wiedza w życiu, przecież nie chcę być naukowcem?”, rola współczesnego nauczyciela biologii, jako naukowego mentora, rośnie i jest dla niego dużym wyzwaniem. Stanowi nieustające źródło zarówno frustracji, jak i inspiracji do poszukiwania nowych metod nauczania i sposobów wdrażania uczniów do pracy właśnie metodą naukową.
   • Jacek Staniszewski, Czy nauczyciele muszą uczyć przedmiotów?
    • Akademia Dobrej Edukacji/ Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności I Uniwersytetu Warszawskiego
    • W obecnym systemie uczenie przedmiotowe od 4. klasy szkoły podstawowej wydaje się niezagrożone. Trudno tez wyobrazić sobie alternatywę. Nauczyciele kształceni są według specjalizacji, egzaminy sprawdzają wiadomości i umiejętności konkretnych przedmiotów. W literaturze coraz częściej możemy przeczytać o myśleniu historycznym czy myśleniu matematycznym. Z drugiej strony znani edukacyjni eksperci nawołują do zmian: skoro świat poza murami szkoły nie jest podzielony i poszczególne dziedziny naukowe mieszają się, zacierają się granice między nimi, to w jaki sposób pokazać to zjawisko w szkole? Wszelkiego rodzaju próby integracji międzyprzedmiotowej nie zakorzeniły się w polskiej szkole. Gimnazjalny projekt umarł wraz z gimnazjum. Nowe podstawy programowe wyraźnie idą (wracają?) w stronę dzielenia rzeczywistości na przedmioty. Jak więc pogodzić szkolny świat przedmiotów i przedmiotowców pozaszkolnym światem „wszystkiego na raz”?
   • Inga Smoleń, Rola nauczyciela w edukacji CLIL
    • Monnet International School/ Uniwersytet Warszawski
    • W zawodzie nauczyciela bardzo ważne jest jego doświadczenie, kwalifikacje, wiedza, umiejętności oraz osobowość. Pierwsze lata edukacji w szkole „w sposób nieuchronny przesądzają, kim staje się dziecko” oraz zostawiają trwałe ślady mentalne i osobowościowe. Uczeń poza środowiskiem domowym najwięcej czasu spędza w szkole. Nauczyciel w edukacji odgrywa bardzo ważną rolę, ale jakie zadanie stoi przed nauczycielem zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego? Jaki powinien być nauczyciel CLIL w edukacji wczesnoszkolnej? Autorka prezentacji opisze metodę CLIL, przedstawi główne założenia oraz opowie o tym jaka jest rola nauczyciela w edukacji CLIL.
  • 11.30-11.45 PRZERWA  KAWOWA
  • 11.45-13.20 SESJA 2. Więcej niż przedmiotowiec   
   • dr Małgorzata Macierzanka, Rozwijanie umiejętności miękkich – nauczyciel coach
    • International School of Gdansk
    • Czy temat lekcji oprócz zagadnień tematycznych powinien również pokazywać uczniom, jakie umiejętności będą rozwijać w czasie zajęć? Poza datami, faktami i terminologią z różnych przedmiotów, uczymy różnych umiejętności – kompetencji miękkich, kompetencji XXI wieku, ATL (IB Approaches To Learning). Czy to znajomość faktów, czy właśnie umiejętności bardziej przydadzą się młodym ludziom w przyszłości? W swoim wystąpieniu opowiem o tym, jak ważne jest, by zrezygnować z roli wszechwiedzącego eksperta, który sprawdza znajomość faktów, a przyjmując rolę coacha, uświadamiać uczniom, które z kompetencji nabywają, m.in. po to, by więcej wiedzieli o sobie. Pokażę, jak budować lekcje, podczas których fakty są materiałem do pracy nad rozwijaniem kompetencji oraz podzielę się kilkoma narzędziami do wykorzystania w klasie. Opowiem też o tym, jak wplatam w swoją pracę wychowawczą umiejętności niewpisujące się bezpośrednio w podstawę programową, a jednak niezbędne do funkcjonowania w społeczności pozaszkolnej (np. dzwonienie w celu rezerwacji biletów w teatrze). Pewność siebie, uważność, praca w grupie, motywacja wewnętrzna i determinacja – to kilka tych kompetencji, o rozwijaniu których będę mówić. Na zakończenie powiem też o wspieraniu uczniów w radzeniu sobie ze stresem i najnowszych badaniach w tym obszarze.
   • Aneta Borkowska, Rola nauczyciela IB PYP
    • Monnet International School
    • Celem programu IB PYP jest ukształtowanie wszechstronnych, chętnych do działania, pełnych pasji i zaangażowania obywateli świata. Jednym z głównych filarów programu jest Profil Ucznia. To 10 cech, które opisują idealnego ucznia programu IB. Ale czy tylko ucznia? Jakie jest miejsce i rola nauczyciela? W jakim stopniu nauczyciel może wspierać ucznia? Gdzie jest granica między wsparciem ucznia a wykonywania zadań za niego? W swoim wystąpieniu chciałabym pokazać rolę nauczyciela w programie PYP kierując się cechami profilu ucznia: wszechstronny, zbalansowany, podejmujący ryzyko, opiekuńczy, myślący, badający, komunikatywny, otwarty, przestrzegający zasad oraz refleksyjny.
   • Monika Mikołajczuk, Magdalena Krzemińska, Nauczyciel jako promotor dobrostanu cyfrowego
    • Międzynarodowa Szkoła Podstawowa “Paderewski” w Lublinie, Fundacja Szkoła z Klasą
    • Technologie cyfrowe bardzo silnie oddziałują na jednostkę. Media ustalają nasze normy, standardy zachowań, kształtują poglądy. Umożliwiają szybkie rozprzestrzenianie informacji, wpływają na wiedzę. Dowodem na to, że oddziałują na nas od najmłodszych lat, może być fakt, że dla wielu uczniów wymarzony zawód to youtuber, słaby jakościowo produkt może stać się obiektem pożądania (np. lody ekipa), a mnóstwo uczniów, chcąc się czegoś dowiedzieć, jako jedyne źródło wiedzy zna Wikipedię.

     Technologie cyfrowe i media mają w sobie ogromny potencjał, który można wykorzystać do poprawy edukacji, wspierania dobrego samopoczucia i integracji. Tymczasem coraz częściej mamy do czynienia z nadużywaniem technologii, nierozsądnym udostępnianiem danych, radykalizacją, hejtem. Uczniowie doświadczają wykluczenia, cyberprzemocy, rosnącej presji.

     Aby pomóc uczniom w wykorzystaniu pełnego zakresu możliwości uczenia się i rozwoju, jakie oferują technologie cyfrowe, nauczyciele mogą rozwijać swoją zdolność wspierania dobrostanu cyfrowego. Chciałabym zachęcić do dyskusji na temat kompetencji medialnych nauczycieli i sposobów przygotowania uczniów do odbioru informacji płynących z mediów. Przed nauczycielami stoi nowa rola – przewodnika po świecie wirtualnym. Poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu dydaktycznego nauczyciele mogą pomóc uczniom m.in. rozpoznawać i reagować na zagrożenia, być świadomymi i odpowiedzialnymi konsumentami i twórcami mediów, wspomóc w krytycznym i twórczym wyborze treści, nauczyć zarządzania czasem online.
   • dr Kinga Białek, Nauczyciel jako refleksyjny praktyk
    • Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności I Uniwersytetu Warszawskiego
    • Praca nauczyciela to nie tylko spotkania z młodzieżą, przygotowywanie lekcji i sprawdzanie klasówek. To także ciągły rozwój i doskonalenie. Służy im profesjonalna refleksja jako niezbędny element pracy nauczycielskiej. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane dobre praktyki wspierania rozwoju nauczycieli wraz z wynikami badań dowodzącymi ich skuteczności.
  • 13.20-14.00 PRZERWA OBIADOWA  
  • 14.00-15.30 SESJA 3. Relacje   
   • Magda Mika, Profesjonalnie. O relacji nauczyciel-uczeń jako wzorze przyszłych relacji zawodowych
    • Monnet International School
    • Relacja z nauczycielem jest dla ucznia pierwszym wzorem relacji profesjonalnej. W szkole kształtujemy między innymi postawy przyszłego dorosłego na rynku pracy: pracownika, szefa, klienta, wykonawcy, partnera biznesowego. To relacja nastolatka z dorosłym, która jest oparta – podobnie jak relacja zawodowa – na wspólnych celach, współpracy, skutecznej komunikacji i obopólnej odpowiedzialności za swoje działania. Jako nauczyciele kształtujemy u swoich uczniów wzorzec (pozytywny lub negatywny) tego, czym jest profesjonalizm. W swojej prezentacji zamierzam w kontraście do Gombrowiczowskiego „upupiania” omówić zamysł „udoroślania”, czyli wspierania uczniów w odpowiedzialności za samego siebie i swoją pracę, klarownej i skutecznej komunikacji oraz dojrzałej postawy wobec procesu uczenia się.
   • Witold Rychłowski, Między nauczycielem a mistrzem
    • Fundacja Umemi
    • Mistrz i nauczyciel. Inspirujące zróżnicowanie pojęć. Potoczne znaczenia terminów i ich implikacje. Motto: Ludwig Wittgenstein – “Granice moich słów wytyczają granice mojego świata”. Z jednej strony każdy ma prawo do własnego postrzegania świata, z drugiej strony wspólne rozumienie sposobu opisywania rzeczywistości tworzy funkcjonalne podwaliny spójnej kultury, która może przyczynić się do lepszego funkcjonowania zarówno jednostek jak i społeczności.

     Co sprawia, że o niektórych nauczycielach myślimy: wybitny? Kiedy zamiast określenia “Ulubiona” pomyślimy o nauczycielce – “Mistrzyni”? Co łączy a co różnicuje definiowanie roli i znaczenia nauczyciela/mistrza w kulturach Wschodu i Zachodu? Co sprawia, że o nauczycielu możemy myśleć w kategoriach “dobry” czy “bardzo dobry”? Czy mistrzostwo można osiągnąć czy raczej osiągać?

     Na przykładach praktyki nauczycielskiej, instruktorskiej i mistrzowskiej rozważymy czy możliwe jest wierne przeniesienie wzorów zachowań mistrzowskich pomiędzy odmiennymi kulturami czy okresami historycznymi, czy też warto rozważyć tworzenie nowych, współczesnych modeli mistrzowskiego nauczania? Jakie są koszty a jakie korzyści z przyjmowania postaw mistrzowskich w codziennej praktyce nauczycielskiej?
   • Małgorzata Leduchowska, Być albo nie być sobą w szkole – oto jest pytanie! Postawa autentyczna w pedagogice jako skuteczne narzędzie budowania relacji nauczyciel-uczeń
    • Zespół Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie
    • Autentyczność jest jedną z cech charakteru, wartością, często pożądaną przez innych ludzi, w wielu środowiskach i sytuacjach społecznych. Chcemy otaczać się ludźmi szczerymi, autentycznymi, ale czy my sami tacy jesteśmy? Postawa taka wydaje się tym bardziej pożądana w środowisku szkolnym. Jednak bycie autentycznym w szkole ma swoje plusy i minusy; wpływa w istotny sposób na uczniów, ale również na nauczycieli. W swojej krótkiej, ale intensywnej pracy zawodowej, wielokrotnie stawiałam na autentyczność jako najskuteczniejsze narzędzie dotarcia do ucznia i zbudowania z nim relacji opartej na wzajemnym szacunku, chęci poznania i zrozumienia. Podczas mojego wystąpienia podzielę się bogatym doświadczeniem. Nieocenionym autorytetem w kwestii autentyczności w relacji nauczyciel-uczeń wydaje się twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Maria Grzegorzewska. Przedstawię również konkretne przykłady jej autentyczności w pracy z uczniami. Na pytanie zawarte w temacie mojego wystąpienia decydującej odpowiedzi pomoże mi udzielić badanie ankietowe przeprowadzone w szkole, w której nauczam. Być może wystąpienie to zainspiruje innych nauczycieli do odkrycia siebie, bycia bardziej autentycznymi w swojej pracy.
   • Michał Stępień, Droga do sukcesu – o roli nauczyciela we współczesnej szkole
    • Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie
    • Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące roli nauczyciela w obecnym systemie edukacyjnym to istotne zagadnienie – nauczyciel to jeden z filarów edukacji, jego postawa może zachęcić lub zniechęcić uczniów do nauki. Z obserwacji i współczesnych nurtów edukacyjnych wynika, że relacja jest kluczem do pozyskania uwagi ucznia i skutecznie motywuje do rozwoju. Dzisiejsza rola nauczyciela zmienia się – nie jest on już jedynym źródłem wiedzy. Niestety nie wszyscy nauczyciele zauważają zmiany, jakie nastąpiły, nie tylko ze względu na okres pandemii, ale przede wszystkim zmiany społeczno-kulturowe. Także autorytet nauczyciela nie wynika już z samej funkcji. Wręcz przeciwnie – jest on budowany i umacniany. Zatem czy da się połączyć autorytet i relacje? Czy da się to zrobić w szkole publicznej? Czy łatwiej jest w placówce niepublicznej? Te problemy zostaną poruszone w wystąpieniu.
  • 15.30-16.00 ZAKOŃCZENIE OBRAD
 • 19.06.2022 termin na nadesłanie tekstów do publikacji 
 • 9-10.2022 planowana publikacja

Chcesz wziąć udziałw wydarzeniu?

Weź udział jako prelegent

Zgłoszenia dla prelegentów zostały zakończone

Weź udział jako słuchacz

  Monnet International School (Belwederska)

  Belwederska 6a
  Warszawa,00-762Poland
  + Google Map
  +48 22 852 31 10
  Zobacz stronę Miejsce wydarzenia