ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Działania matematyczne

Matematycy licealni z własnej inicjatywy stworzyli stronę internetową, dzięki której informują uczniów klas pre-DP i Diplomy o organizacji i sposobach nauczania matematyki w naszej szkole. Gromadzą też tam wszystkie materiały dydaktyczne, używane na lekcjach. Ułatwia to wymianę doświadczeń, dzielenie się pomysłami.
Zakończył się właśnie trwający prawie miesiąc pierwszy projekt matematyczny, który w klasie 1 A pre-DP Artur Smaga przeprowadził wraz z Piotrem Chlebusem.
Projekt składał się z kilku etapów. Najpierw nauczyciele odbyli lekcje w swoich grupach, podczas których omówili dwa różne tematy. Lekcje te zostały zarejestrowane przy pomocy kamery, a następnie były poddane nauczycielskiej refleksji. Potem obie grupy uczniów spotkały się na zajęciach Peer-learning, podczas których uczniowie uczyli siebie nawzajem. Ostatnim elementem były dwugodzinne zajęcia, podczas których grupy, znów połączone, pracowały nad wspólnym zadaniem, związanym z poprzednimi tematami. Lekcja ta była prowadzona przy użyciu Mathematical Investigation – uczenia się poprzez dociekanie.
Więcej

Hanna Buśkiewicz-Piskorska
Share