ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Drogi do edukacji – refleksje europejskie/polskie i afrykańskie/kenijskie

Tegorocznym tematem wspólnych rozważań będzie wartość edukacji, próba odpowiedzi na pytania – jak szkoła/przedszkole/inna placówka edukacyjna może w działaniach wychowawczych wzmacniać, promować wartość edukacji?; czy w proponowanych przez placówki oddziaływaniach wychowawczych jest miejsce na inicjatywy pro-społeczne, pro-obywatelskie, „pomocowe”?; jeśli pomagamy – to komu, jak ? (wolontariat, samorządność, akcje społeczne, charytatywne…). Punktem wyjścia do dyskusji będzie krótkometrażowy film dokumentalny „Journey through the savannah”. Ponadto w trakcie seminarium zarekomendujemy możliwość ubiegania się o uhonorowanie Warszawską Nagrodą Wychowawczą imienia Janusza Korczaka.

Seminarium

Drogi do edukacji – refleksje europejskie/polskie i afrykańskie/kenijskie

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka

29 maja 2017 r. godz. 13.30 – 16.00

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno –Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, sala 113

Program seminarium

1330 – 1340          Otwarcie seminarium –

Drogi do edukacji – refleksje w kontekście Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. J. Korczaka

Mirosław Sielatycki – Z-ca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy; Arkadiusz Walczak – dyrektor WCIES

 

1340 – 1410          Film dokumentalny„Journey through the savannah”.

Historia rodzeństwa z biednej masajskiej, kenijskiej rodziny, które dzięki poświęceniu swoich rodziców dostały szansę na lepszą przyszłość. Ich „Podróż przez sawannę” to nie tylko codzienna wielogodzinna wyprawa do szkoły, ale również ich codzienne zmaganie się z problemami stojącymi im na drodze do edukacji.
                      

 

1410 – 1545       Dyskusja – Jak szkoła/przedszkole/inna placówka edukacyjna  może
w działaniach wychowawczych wzmacniać, promować wartość edukacji
? –prowadzenie Arkadiusz Walczak

  • Wiktor Karbowiak, Maciej Pieczykolan (autorzy filmu „Podróż przez sawannę” – reżyser, operator)
  • Wioleta Hutniczak (specjalistka ds. edukacji globalne), Sabina Złotorowicz (koordynatorka projektów edukacyjnych) – Polska Akcja Humanitarna
  • Zofia Dzik ( Prezeska Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania, mama trzech synów)
  • Małgorzata Dąbrowska (dyrektorka VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława IV); Hanna Buśkiewicz – Piskorska i dr Jakub Lorenc (dyrektorka Monnet International School, koordynator programu CAS(creativity, action,service) –„serce”programów IB)

 

1545 – 1600          Sięgając po laur – zasady uczestnictwa warszawskich szkół i placówek w programie nagrody wychowawczej

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Edukacji Pozaszkolnej i Pozaformalnej

 

Zakończenie seminarium

Share