ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY (COS)

Kończy się I wojna światowa, Polska odzyskuje niepodległość, trwa scalanie kraju, ale stan gospodarki, przemysłu i skarbu państwa jest… tragiczny! Dla poprawy sytuacji ekonomicznej kraju są realizowane wielkie inwestycje, jak port i miasto Gdynia czy Centralny Okręg Przemysłowy. To drugie dzieło zaprezentuje nam Krzysztof Chmielowski z klasy 5b.

Share