ul. Zbierska 5
00-745 Warszawa (Mokotów)
Liceum
Koordynator DP
tel.: +48 22 852 31 10
tel.: +48 798 731 464

Alternatywna lekcja wf-u

W środę 19.09.2018 wraz z klasą 8 SP braliśmy udział w projekcie pt. “Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF” pod patronatem Fundacji Moniki Pyrek. Projekt miał na celu aktywizację uczestników, wspólne doświadczenie sportu w obecności instruktora i Gwiazdy Sportu i przy użyciu interaktywnego symulatora konkretnej dyscypliny.

Celem projektu było również odwrócenie panującej wśród uczniów tendencji do biernego trybu życia (zainteresowanie nowinkami technologicznymi, smartfonami, grami komputerowymi) i zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu poprzez wykorzystanie atrakcyjnych technologicznie symulatorów.

Share