Monnet International School - Oferta

Middle Years Programme

The Middle Years Programme (MYP) przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat (od 5 klasy szkoły podstawowej) i zakłada potrzebę wszechstronnego kształcenia, świadomości międzykulturowej oraz interakcji ucznia z otoczeniem.

Zintegrowane nauczanie zakończone indywidualnym projektem w języku angielskim realizowane jest w pięciu obszarach:

  • Zachęta do uczenia się – uczeń wyrabia sobie właściwy stosunek do wiedzy i jej przyswajania ucząc się dyscypliny naukowej, rozwija umiejętności, podejmuje odpowiedzialne decyzje i rozwiązuje problemy naukowe

  • Społeczność i służba społeczeństwu – uczeń uczy się pracy na rzecz innych, współpracy z szeroko pojętą „społecznością”

  • Człowiek działający – uczeń poznaje wpływ człowieka na otaczający go świat, dowiaduje się w jaki sposób może go transformować, zwiększać jakość życia itp.

  • Środowisko – uczeń poznaje środowisko, w którym funkcjonuje, poszerza swoją świadomość ekologiczną

  • Zdrowie i przystosowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie – uczeń uświadamia sobie potrzebę troski o zdrowie własne i innych, poszerza świadomość obywatelską, uczy się odpowiedzialności za swoje działania

Zgodnie z wytycznymi IBO sposób realizacji MYP ma być spójny z programem narodowym, co zapewnia przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Więcej informacji o Middle Years Programme u koordynatorki Angeliki Maj, adres mailowy: myp maturamiedzynarodowa pl oraz na stronie www.ibo.org/myp.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco

Monnet International School używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich przekazywanie. Więcej informacji

×