Monnet International School - Liceum

Osobowości

HANNA PISKORSKA  dyrektor i założyciel Monnet International School

"Kiedy w 1992 r. – wraz z przyjaciółmi – zakładałam Szkołę, było to przejawem buntu. Miałam za sobą 13 lat pracy w szkole państwowej, podczas których powstawał wizerunek wymarzonej szkoły – szkoły, w której jest mądrze i miło, w której nie traci się czasu, dyscyplina sprzyja efektywności pracy, a nie – jest celem samym w sobie.

Szkoła marzeń miała być miejscem spotkań młodzieży z barwnymi osobowościami - wrażliwymi, świetnie wykształconymi, lubiącymi swoją pracę nauczycielami, uczącymi tak, by zaciekawiać, inspirować, rozwijać, szanować osobowość młodego człowieka.

Nie zapomniałam o tamtym buncie i o tamtych marzeniach. Teraz w pamiętaniu o nich pomagają mi programy IB. Okazało się, że są one zgodne z moją własną filozofią nauczania."

 

 

RENATA ŁUKASZEWICZ – zastępca dyrektora

"Ciekawość świata zaprowadziła mnie na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, który ukończyłam w 1983 roku, ciekawość ludzi zaprowadziła mnie w progi PLO nr 32.

Gdy zaraz po studiach zaproponowano mi pracę w szkole - pamiętając swoje własne, uczniowskie nienajlepsze doświadczenia - odmówiłam. Po latach, słuchając opowieści swoich przyjaciół o nowopowstałej szkole, a przede wszystkim o ludziach, którzy w niej pracują pomyślałam, że warto spróbować i nie zawiodłam się. Spotkałam tu i spotykam nadal ludzi wyjątkowych, różnorodnych, ciekawych świata, ludzi z pasją, otwartych, cieszę się, że mogłam do nich dołączyć.

Mąż matematyk, nauczyciel akademicki, dwoje studiujących dzieci."

 

 

JOANNA MAJOREK – IB DP Coordinator

Nauczycielka Business & Management i English B. Absolwentka Instytutu Anglistyki i Wydziału Zarządzania UW. Ukończone warsztaty IBO dla koordynatorów w Genewie i dla nauczycieli B&M w Bratysławie i Dubaju. Egzaminator OKE.

"Moją pasją są podróże – zwłaszcza do egzotycznych krajów. Z każdej oprócz wielu niezapomnianych wrażeń przywożę pomysły na kolejne Case Studies dla moich uczniów."

 

 

JOLANTA CHOIŃSKA-MIKA – doradczyni dyrekcji, doktor habilitowany nauk humanistycznych (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza, International Commision for the History of Representative and Parlamentary Institutions). Zatrudniona w liceum od 1992 roku jako nauczycielka historii. W latach 2002 - 2006 koordynatorka Diploma Programme of the IBO. Przeszkolona na warsztatach IBO. Autorka licznych publikacji.

 

 

AGELIKA MAJ – Curriculum Coordinator - odpowiedzialna za spójność działań programowych w MIS na wszystkich poziomach nauczania oraz za zgodność tych działań z filozofią IB, koordynatorka Middle Years Programme (MYP).

Absolwentka Wydziału Polonistyki UW, od 2004 r. związana ze szkołą. Ukończyła warsztaty koordynatorskie IBO.

Nauczycielka języka polskiego, autorka publikacji dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (współpraca z wydawnictwem „Nowa Era” w latach 2009-2011). Niezmiernie lubiąca pracę z młodzieżą, zwłaszcza gimnazjalną.

 

 

MIRA CIECHOWSKA – uczy matematyki w programie IB i w klasie Pre- IB. Ukończyła Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim. Przez dziesięć lat mieszkała i pracowała w Stanach Zjednoczonych. Wykładała algebrę i trygonometrię na Uniwersytecie Stanu Wisconsin. Od 1999 pracowała w szkołach międzynarodowych, nauczając matematyki oraz pełniąc różne funkcje administracyjne. Od 2006 r pracuje w programie matury międzynarodowej.

"Moją przygodę z nauczaniem matematyki rozpoczęłam w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadziłam zajęcia dla licealistów i studentów. Początki nie były łatwe. Uczniowie docenili jednak moje starania, aby poprawić komunikację językową i ze zrozumieniem podchodzili do moich błędów. Pamiętając tamte doświadczenia, staram się stworzyć w klasie atmosferę życzliwości. Zachęcam do pokonywania lęków przed matematyką, motywuję do pracy nad zdobywaniem kolejnych umiejętności oraz do rozwoju talentów."

 

 

RENATA DZIURA  nauczycielka języka francuskiego, pełnomocnik dyrektora do spraw jakości kształcenia, ukończone warsztaty IBO, egzaminatorka MYP, ze szkołą związana od 2006 r.

"Zawsze wiedziałam, że będę nauczycielką języka francuskiego. Nigdy nie rozważałam innej opcji. Zaraz po studiach na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęłam pracę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zamościu. Po 10 latach życie przywiodło mnie do Warszawy i związało z MIS. Cieszę się, że po 20 latach pracy z młodzieżą, daje mi ona tyle samo satysfakcji i radości co na początku mojej drogi zawodowej."

 

 

JAKUB LORENC  nauczyciel CAS, historia

"Miałem iść na prawo. Nie dostałem się. Zabrakło mi punktu. Potem okazało się, że przez nieuwagę nie zakreśliłem znanych odpowiedzi w arkuszu. Ale w życiu nie ma przypadków. Tak miało być. Poszedłem na historię, bo zawsze mnie interesowała. Wciągnęło mnie totalnie. Na uniwersytecie miałem lepszą średnią niż na poprzednich etapach swojej edukacji. Pracę magisterską o śmiechu w średniowieczu pisałem pod kierunkiem prof. Henryka Samsonowicza. W 2017 roku obroniłem na Uniwersytecie Warszawskim pisany także pod jego kierunkiem doktorat poświęcony gospodarce i społeczeństwu miast polskich w późnym średniowieczu. Do 2017 roku pracowałem w Instytucie Badań Edukacyjnych gdzie zajmowałem się edukacją historyczną w polskich szkołach na tle europejskim. To było niezwykle pouczające doświadczenie.

W szkole pracuję, bo wyznaję zasadę, że zajmując się historią akademicko powinno się także uczyć młodzież. Żeby nie stracić kontaktu z rzeczywistością. Na Abramowskiego sprowadzili mnie w 2007 roku prof. Jolanta Choińska-Mika i dr Piotr Kroll. Jak nie myślę o historii to słucham muzyki (w domu mam kolekcję ponad 5000 płyt), patrzę w gwiazdy i czytam literaturę fantastycznonaukową (szczególnie Stanisława Lema)."

 

 

MAGDA MIKA  nauczycielka języka polskiego. Absolwentka programu IB DP w I Liceum im. S.Staszica w Lublinie. Skończyła studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym aktualnie jest doktorantką w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich. Ukończyła warsztaty IBO Language A: Literature. 

"Interesuję się powieścią, a szczególnie niekonwencjonalnymi technikami narracji. Program IB cenię przede wszystkim za to, że uczy odpowiedzialności za samego siebie. A lubię za to, że zadaje się w nim literaturze (i nie tylko) moje ulubione pytanie: jak to działa?"

 

 

RENATA KUREK – nauczycielka angielskiego A1 i B, absolwentka Instytutu Anglistyki oraz Instytutu Italianistyki UW, ze szkołą związana od 2006 r., ukończony warsztat IBO.

"Zawód: nauczyciel. Bo po prostu nie jestem w stanie wyobrazić sobie innego zajęcia, które pozwalałby mi robić to, co lubię: czytać książki i rozmawiać o nich z innymi, dyskutować o świecie i ludziach. A że odbywa się to w języku angielskim? Tym lepiej."

 

 

KATARZYNA BURZYŃSKA-PEFKEVA – nauczycielka języka angielskiego i hiszpańskiego, absolwentka Makrokierunku Filologiczno-Kulturoznawczego w specjalności Anglistyka i Iberystyka na Uniwersytecie Warszawskim. Ze szkołą związana od 2012 r., ukończyła warsztat IBO.

„Idąc do liceum byłam przekonana, że podejmę studia matematyczne. Jednak pasja do poznawania języków obcych i nowych kultur sprawiła, że w klasie maturalnej zmieniłam decyzję i zaczęłam studia na UW na Makrokierunku Filologiczno-Kulturoznawczym, dzięki którym mogłam kontynuować naukę angielskiego i hiszpańskiego. Podczas studiów udało mi się dostać na europejski program Asystentura Comeniusa. Przez pół roku odbywałam praktyki w liceum w Szwecji doskonaląc warsztat przyszłej pracy nauczyciela.

W 2008 r., będąc jeszcze studentką, podjęłam pracę w szkole językowej i to był moment, który utwierdził mnie w przekonaniu, że chcę pracować z młodzieżą jako nauczyciel języków obcych.

Razem z Joanną Hermaniuk prowadzimy zajęcia Culture-Art-Theory, oparte o autorski program nauczania. Prywatnie uwielbiam dalekie podróże, górskie wędrówki i wycieczki rowerowe.”

 

 

JOANNA HERMANIUK-KWASIK – nauczycielka języka polskiego i angielskiego, pomysłodawczyni i współprowadząca z Katarzyną Burzyńską-Pefkevą zajęcia CAT (Culture-Art-Theory), asystentka CAS w gimnazjum i liceum; absolwentka Filologii Polskiej ze specjalnością kulturoznawczą na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim, studentka Podyplomowego Studium Filozofii i Etyki w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła warsztat IBO Language A.

"W uczeniu języka polskiego najważniejsza jest dla mnie nauka krytycznego czytania ze zrozumieniem. Nie ma treści danych, są odczytywania i interpretacje.

Na lekcjach języka angielskiego pracujemy nad umiejętnościami językowymi i ponadpodstawowymi aspektami biernej i czynnej biegłości językowej.

W ramach zajęć CAT omawiamy z uczniami zjawiska w kulturze popularnej krajów anglojęzycznych.

Jako asystentka CAS-u inicjuję i koordynuję ponadprogramowe aktywności uczniów na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej i globalnej."

 

 

JUSTYNA PŁACHTA – doktor nauk humanistycznych, nauczycielka angielskiego, absolwentka Instytutu Anglistyki na UW, ze szkołą związana od 2006 r., ukończony warsztat IBO.

„Uczenie języka przez literaturę i kulturę? Yes! ;) Tym bardziej, że sama jestem molem książkowym z urodzenia i literaturoznawcą z wyboru. Shakespeare, Sting czy Garfield – każdy tekst może być środkiem do lepszego poznania języka.”

 

 

MARTA POKORSKA-WIŚNIEWSKA - nauczycielka sztuki w programie IB. Absolwentka Filozofii UW (praca magisterska o metaforze) i Katedry Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni projektowania graficznego). Od dekaty dzieli swój czas na edukację plastyczną dzieci i młodzieży oraz na własną działalność artystyczną. Czynna zawodowo ilustratorka i graficzka. Ukończyła warsztat IB w Atenach.

"Odkąd pamiętam - rysowałam. W domu, w szkole, na wykładzie. I tak już zostało. Choć w pracy zawodowej często posługuję się nowymi, cyfrowymi technologiami, to sam proces twórczy nie może się odbyć, jeśli nie mam pod ręką tradycyjnej kartki papieru i dobrze zatemperowanego ołówka. Najbardziej interesuje mnie wzajemne oddziaływanie tekstu i obrazu - program IB Visual Arts idealnie wpisuje się w ten obszar, ponieważ dużą wagę przywiązuje się w nim do przekazu zarówno na poziomie wizualnym, jak i na poziomie słów.

Prywatnie i zawodowo cenię sobie inteligencję i humor, precyzję komunikatu i oszczędność środków wyrazu, dobre intencje i zapał, prostotę i bliskość naturze. W wolnych chwilach uciekam do parku albo za miasto, zawsze z książką. I obowiązkowo ze szkicownikiem."


ARTUR MARIUSZ SMAGA – nauczyciel chemii i matematyki

Studiował chemię na Uniwersytecie Warszawskim. Od pięciu lat uczy chemii i matematyki w renomowanych szkołach warszawskich z maturą międzynarodową i brytyjską. Jest autorem artykułów naukowych z dziedziny chemii oddziaływań międzycząsteczkowych oraz współautorem podręcznika chemii dla liceum. Prowadził zajęcia dla studentów z podstaw fizyki i informatyki. W wolnym czasie jest pasjonatem origami i szachów. Należy do stowarzyszenia Mensa Polska.

 

 

EMILIA SZAFRAŃSKA - nauczycielka wychowania fizycznego

"Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyłam specjalizacje instruktorskie z: gimnastyki korekcyjnej, koszykówki, zapasów, kulturystyki i fitness.

Lubię się uczyć, tańczyć, podróżować i chętnie próbuję nowych aktywności ruchowych. Od kiedy pamiętam sport był moją pasją. W wieku szkolnym zaczęłam swoją przygodę z zapasami, która trwała przez osiem lat. Dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości udało mi się osiągnąć więcej, niż mogłam sobie wymarzyć. W ciągu ośmiu lat treningów wspięłam się na wyżyny własnych możliwości, stając wielokrotnie na podium zawodów ogólnopolskich i występując w kadrze narodowej. Nie było łatwo, nie było lekko, ale nauczyłam się, że silna wola i konsekwencja pomagają osiągnąć założony cel i spełniać marzenia.

Wierzę, że sport całego życia zaczyna się już w szkole. Tak było w moim przypadku i chciałabym, aby stało się tak również w przypadku moich podopiecznych. Pragnę, aby sport stał się nieodłączną częścią ich życia i sprawiał im radość, przy okazji niosąc za sobą wiele korzyści. Myślę, że lekcje WF niosą za sobą ogromną wartość nie tylko zdrowotną, ale również emocjonalną, społeczną i duchową."

 

 

 

KRYSTYNA SZRAJBER – doktor filozofii z zakresu bioetyki i polonista, przez lata związana z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

"Ze szkołą jestem zawiązana od 2008 roku. Uczę polskiego, etyki, prowadzę szkolną bibliotekę, tworzę, razem z uczniami, Teatr Monneta. Pasjami czytam, podróżuję i uczę."

 

 

AGATA SZARYŃSKA-SZLAZ – nauczycielka języka francuskiego w programie IB (French B). Absolwentka Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II we Francji. Szkolenia metodyczne w Besançon i Nicei. Ukończone warsztaty IBO dla nauczycieli French B pierwszego stopnia w Berlinie i Paryżu oraz drugiego stopnia w Brukseli. Przez 7 lat związana z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Francuskiej i przez 13 lat ze szkołą międzynarodową.

„Zawodową przygodę z językiem francuskim zaczęłam w dziedzinie turystyki jako licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Dzięki Programom IB, realizuję swoją pasję w szkole w roli nauczyciela – przewodnika. Moi uczniowie, z wymagających ‘’turystów’’, zmieniają się w samodzielnych odkrywców oraz znawców języka francuskiego i kultury frankofońskiej. Udział w tym procesie stanowi najgłębszy sens mojej pracy”.

 

 

ROLAND SZYMCZYKIEWICZ - znany jako Mr. Roland albo „Roland from Poland” dla obcokrajowców. Z wykształcenia – mgr inż. zootechnik, praca magisterska z genetyki, doktor nauk rolniczych – doktorat z fizjologii zwierząt na SGGW. Z zamiłowania – od 1990 r.  nauczyciel angielskiego – egzaminator maturalny OKE Warszawa. Z obowiązku – nauczyciel biologii od 2000 r.– egzaminy maturalne AS/AL Wielkiej Brytanii, IBO – od 2004 r. Z pasji – nauczyciel geografii i chemii na poziomie IGCSE – brytyjska „mała matura”, od 2002 r.

Hobby: sternik–żeglarz – organizator obozów żeglarskich, turysta – organizator wypadów w góry Beskidu Śląskiego – do schroniska na Klimczoku – zimowe obozy narciarskie, Strażnik Ochrony Przyrody, gitarzysta rajdowy – organizator szantowisk i innych śpiewanek. Uwielbia śpiew i humor… „zeszytów” oraz filmy kowbojskie i S-F. Marzenie – jeździć kamperem po Polsce i  Europie odwiedzając swoich byłych uczniów – a jest ich (samych maturzystów) ponad 600. 

 

 

PAULINA WŁOSZCZOWSKA – nauczycielka języka polskiego od września 2000 r., egzaminatorka OKE, ukończyła warsztaty IBO.

IWONA ŻMIJEWSKA – nauczycielka fizyki i informatyki, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku fizyka i informatyka w Krakowie. Zatrudniona w szkole od września 2010.

„Dlaczego właśnie fizyka? Bo jest nauką opartą na konkretnych faktach, znajdującą szerokie zastosowanie w dzisiejszym wciąż rozwijającym się technologicznie świecie. Fizyka połączona z informatyką ciekawie przedstawia i opisuje zjawiska fizyczne.

Interesuje mnie astronomia i cały wciąż nie do końca poznany kosmiczny świat. A cóż piękniejszego nad niebo, któro przecież ogarnia wszystko co piękne?... A zatem jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą… nazywają astronomią… Mikołaj Kopernik.

Wolny czas najchętniej spędzam aktywnie: pływanie, rower, a zimą tylko narty, które zresztą pokochałam.”

 

 

JUSTYNA CZARNECKA - psycholog, terapeuta, pedagog specjalny

"Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pedagogikę specjalną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem certyfikowanym terapeutą EMDR Europe oraz Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Uzyskałam  certyfikat terapeuty w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Jestem trenerem i realizatorem programów wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Specjalizuję  się w prowadzeniu zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, jestem terapeutą Metody Warnkego. Wciąż doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. W swojej pracy dbam o stworzenie ciepłej, przyjaznej i pełnej akceptacji relacji terapeutycznej. Postępuję zgodnie ze standardami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Pracuje pod stałą superwizją."

 

 

Aktualności

Polub nas

Kontakt

Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32

ul. Abramowskiego 4
02-659 Warszawa - Mokotów

tel./fax.: 22 852 06 08
tel.: 22 852 31 10

pon-pt, godz. 8.00-16.00

Napisz do nas


Koordynator IB DP:
Joanna Majorek
dp maturamiedzynarodowa pl

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco

Monnet International School używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich przekazywanie. Więcej informacji

×