Monnet International School - Liceum

Program

„Felicytologia w praktyce szkolnej. O nowoczesnych metodach w edukacji”

część pierwsza 22/03/2018

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ul. Stara 4, Warszawa

 

prowadzący: Justyna Płachta, Jakub Lorenc

8.30 – 9.00

odbiór słuchawek potrzebnych do tłumaczenia symultanicznego

GODZINA I CZAS WYSTĄPIENIA

PRELEGENT

TEMAT WYSTĄPIENIA

9.00 – 9.15

15 min.

POWITANIE GOŚCI

Arkadiusz Walczak, Hanna Buśkiewicz-Piskorska, Jolanta Borodzik

9.15 – 10.00

45 min.

Jenny Gillett

International Baccalaureate Organization

– wykład inauguracyjny w języku angielskim

“Emotions, motivation and engagement: Implications for teaching and learning”

“Emocje, motywacja i zaangażowanie: Implikacje w nauczaniu        i uczeniu się”

10.00 – 10.20

15 min.

Renata Słowińska

Monnet International School

wykład w języku angielskim

“Can the school teach how to be happy? The application of Positive Psychology in education based on the example of Geelong Grammar School in Australia"

„Czy szkoła może nauczyć, jak być szczęśliwym? Zastosowanie Psychologii Pozytywnej w edukacji, na przykładzie szkoły Geelong Grammar School w Australii"

10.20 – 10.30

10 min.

Hanna Nowicka

Monnet International School, Państwowa Szkoła Muzyczna

im. Karola Kurpińskiego w Warszawie - uczennica

„Co sprawia, że uczeń czuje się dobrze w szkole?”

10.30 – 10.50

15 min.

Edyta Plich

Monnet International School – rodzic, dyrektor Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży

„Porozumienie dla rozwoju. O roli i znaczeniu rodziców, nauczycieli i dziecka w szkole. Policjanci, złodzieje i ochroniarze?"

10.50 – 11.05

15 min.

Ewa Radanowicz

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym – dyrektor

„Szkoła z mocą … mocą przestrzeni :)”

11.05 – 11.35

30 min.

przerwa kawowa

czynne stoiska: Primary Years Programme (Marta Brzywcy), Middle Years Programme (Angelika Maj), Diploma Programme (Joanna Majorek), nauki przyrodnicze i przedmioty eksperymentalne (Kalina Jastrzębowska)

 

 

11.35 – 12.00

25 min.

Antonella Verdiani

wykład w języku angielskim

“Here we learn for the joy of Learning…”

„Tu się uczymy dla radości z uczenia się…”

12.05 – 12.20

15 min.

Katarzyna Biernat

Monnet International School

„O potrzebie edukacji międzykulturowej”

12.20 – 12.30

10 min.

Tytus Magolewski

Monnet International School – uczeń

wykład w języku angielskim

"Hello, you lazy, meaningless, unthankful, useless individuals"

„Witajcie, leniwi, nic nieznaczący, niewdzięczni i bezużyteczni indywidualiści"

12.30 – 12.50

20 min.

panel dyskusyjny

13.00 – 13.15

15 min.

Justyna Płachta

Monnet International School

wykład w języku angielskim

“Adventure Time! or exploration, discovery (and fun factor) in the Extended Essay”

Czas na przygodę! Czyli poszukiwanie, odkrywanie (i zabawa)     w Extended Essay"

 

13.15 – 13.35

15 min.

Magda Mika

Monnet International School

wykład w języku angielskim

“The happiness of pursuing: how does IB shape prospective academics?” 

„Szczęście płynące z działania: jak IB kształtuje postawę przyszłego studenta?”

13.35 – 13.50

15 min.

Dariusz Syska

fundacja Familylab

„Przyszłość naszych dzieci jest teraz”

13.50 – 14.40

50 min.

przerwa obiadowa

14.40 – 14.50

10 min

Weronika Kurek

Młodzieżowa Rada Warszawy

„Szczęście z perspektywy warszawskiej młodzieży”

14.50 – 15.05

15 min.

Piotr Wroczyński

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wpływ nowoczesnej edukacji na kompetencje naukowe studenta

15.05 – 15.30

25 min.

panel dyskusyjny

15.30 – 15.40

10 min.

WCIES

oferta WCIES skierowana do rodziców

 

 

 

„Felicytologia w praktyce szkolnej. O nowoczesnych metodach w edukacji”

część druga – 12/04/2018 – połączona z uroczystym otwarciem

nowej siedziby Monnet International School

Monnet International School

ul. Belwederska 6 a, Warszawa

prowadzący: Marta Brzywcy, Jakub Lorenc

GODZINA I CZAS WYSTĄPIENIA

PRELEGENT

TEMAT WYSTĄPIENIA

9.00 - 9.20

20 min.

Hanna Buśkiewicz – Piskorska

dyrektor Monnet International School

powitanie gości

 

9.20 - 10.05

45 min.

Jenny Gillett (retransmisja wystąpienia)

International Baccalaureate Organization – wykład w języku angielskim

“Emotions, motivation and engagement: Implications for teaching and learning”

Emocje, motywacja i zaangażowanie: Implikacje w nauczaniu i uczeniu się”

10.05 – 10.30

25 min.

Antonella Verdiani (retransmisja wystąpienia)

wykład w języku angielskim

Here we learn for the joy of Learning…”

„Tu się uczymy dla radości z uczenia się…”

10.30 – 11.00

30 min.

przerwa kawowa

 

11.00 – 11.15

15min.

Jakub Lorenc oraz uczniowie

Monnet International School

„Współczesna dydaktyka, lekcje historii                 i szczęście uczniów”

11.15 – 11.30

15 min.

Marzena Mróz, Jolanta Borodzik

Monnet International School

„Co daje nauczycielowi poczucie szczęścia             i spełnienia?”

11.30 – 11.45

15 min.

Krystyna Szrajber

Monnet International School

„Teatr w szkole - poprzez emocje do szczęścia"

11.45 – 12.00

15 min.

 

Aneta Węgierak i rodzice - przedstawiciele Parent-Teacher Association

Monnet International School

„W poszukiwaniu szczęścia dziecka - aktywny udział rodziców w życiu szkoły”.

12.00 – 12.45

45 min.

Agnieszka Szwejkowska

„Mity psychologii pozytywnej a wychowanie”

wykład interaktywny

12.45 – 13.10

25 min.

panel dyskusyjny

 

13.10 – 13.20

10 min.

WCIES

oferta WCIES skierowana do rodziców

13.20 – 14.10

50 min.

obiad

 

 

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco

Monnet International School używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich przekazywanie. Więcej informacji

×